Samenwerken

Missie

 

Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren wil de culturele en maatschappelijke samenwerking en uitwisseling bevorderen tussen Vlaanderen en Nederland en tussen Nederlandstaligen en de Europese partners, door:

 

  • te presenteren
  • te produceren
  • te inspireren
  • te verbinden

 

In een ruimer netwerk wil deBuren de Vlaamse en Nederlandse cultuur samen presenteren in derde landen.

 

Uitgangspunten

deBuren gaat enkel samenwerkingen aan en steunt enkel initiatieven die op een kwalitatieve manier in lijn liggen met haar missie. Daarnaast spreidt deBuren haar werking over de Lage Landen en streeft ze een evenwichtige verdeling over het culturele seizoen na.

deBuren gaat op vijf verschillende manieren partnerschappen aan.

deBuren als

LOCATIEPARTNER

 

deBuren heeft 2 zalen ter beschikking:

1 vergaderzaal (cap.18)

1 evenementenzaal (cap. 90)

 

Voorwaarde

- Heldere financiële en organisatorische afspraken.

deBuren als

PARTNER

 

deBuren heeft een zaal (cap. 100) waar activiteiten georganiseerd kunnen worden, maar kan ook activiteiten organiseren op externe locaties of bij partners.

 

Voorwaarden

- Heldere financiële en organisatorische afspraken.

- Gedeelde inspanningen op vlak van organisatie, promotionele communicatie, praktische hulp tijdens de activiteit en de nodige nazorg.

- Vooraf bepaalde communicatieafspraken.

- Correcte en duidelijke vermelding van alle partners in de communicatie en tijdens de activiteit. Zichtbaarheid in verhouding tot de inbreng.

deBuren als

BRUGGENBOUWER

 

deBuren kan optreden als matchmaker en Vlaamse en Nederlandse spelers rond bepaalde thema's samenbrengen, in een besloten activiteit of een activiteit open voor publiek.

Dit vooral in het kader van het Kennisknooppunt.

deBuren als

(CO)PRODUCENT

 

deBuren produceert zelf citybooks en podcasts en kan externe producties ondersteunen in de mate dat dit in overeenstemming is met de missie.

 

Voorwaarden

- Heldere financiële en organisatorische afspraken.

- Gedeelde inspanningen op vlak van organisatie, communicatie en de nodige nazorg.

- Vooraf bepaalde communicatieafspraken.

- Correcte en duidelijke vermelding van de partners: zichtbaarheid in verhouding tot de inbreng.

 

deBuren als

COFINANCIER

 

Enkel binnen het kader van Grensverleggers.