Over deBuren

deBuren wil de culturele en maatschappelijke samenwerking en uitwisseling bevorderen tussen Vlaanderen en Nederland, en tussen Nederlandstaligen en de Europese partners, door te presenteren, te produceren, te inspireren en te verbinden.

 

 

 deBuren presenteert

 Voorstellingen, lezingen en debatten

 

deBuren produceert

 Online magazine, podcasts, citybooks

 

deBuren inspireert

Residentie voor jonge schrijftalenten
Kennisknooppunt voor Noord & Zuid

 

deBuren verbindt

 Duurzame grensoverschrijdende samenwerking

Waar mogelijk wil deBuren de Vlaamse en Nederlandse cultuur samen presenteren in derde landen.

Op 21 juni 2004 richtten de Vlaamse en Nederlandse regeringen samen het Vlaams-Nederlands Huis deBuren op als culturele organisatie en als een ruimte voor debat en reflectie.