Grensverleggers

deBuren zet extra in op artistieke samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland!

 

Wat is Grensverleggers?

 

Grensverleggers is een driejarige programmalijn die de culturele en artistieke samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland wil versterken. 

 

In opdracht van en met financiële ondersteuning van de Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland maken we tot en met december 2020 samen jaarlijks ruim 200.000 euro beschikbaar voor nieuwe projecten.

De geselecteerde projecten worden mee gecommuniceerd door deBuren en ontvangen een bedrag van 2.500 tot 20.000 euro.

 

 

Hoe werkt het?

 

Naar welke projecten zijn we op zoek?

 

We ondersteunen projecten met bovenlokaal publieksbereik die leiden tot duurzame verbanden tussen cultuurmakers uit Vlaanderen en één of meerdere van de betrokken Nederlandse grensprovincies.

Het doel is om de samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland op het vlak van kunst en cultuur vanzelfsprekender en duurzamer te maken.

 

 

Wie kan zich aanmelden?

 

Grensverleggers is er voor organisaties of personen met rechtspersoonlijkheid gevestigd in Vlaanderen, Brussel, Nederlands Limburg, Noord-Brabant of Zeeland. Zij kunnen zich aanmelden met projecten waarvoor ze ofwel op zoek zijn naar een partner in het andere land - wij proberen dan te helpen – ofwel al een Vlaams - Zuid-Nederlands partnerschap op touw hebben.

 

Wie een goed idee heeft kan zich bij deBuren aanmelden. Zelf jaagt deBuren ook nieuwe projecten aan.

Dien een aanvraag in!

Heb je een projectidee dat in aanmerking kan komen voor Grensverleggers? Vul het aanmeldingsformulier in.

Tot en met november 2020 kun je een voorstel indienen voor een project dat plaatsgrijpt in 2018, 2019 of 2020.

 

 

Welke criteria hanteren we?

Grensverleggers houdt rekening met o.m.:

 

 • Artistieke en zakelijke kwaliteiten
 • Regionale spreiding
 • Een goede spreiding tussen disciplines
 • Kennisuitwisseling, cultureel ondernemerschap en duurzaamheid (goede ideeën die sterke projecten worden; sterke projecten die duurzaam kunnen worden)
 • Aandacht voor (niet-limitatief): jong talent, erfgoed, innovatie
 • Publieks- en netwerkverruiming
 • Verbinding met sectoren buiten kunst en cultuur
 • Vergroten van de internationale aantrekkingskracht en zichtbaarheid

 

 

Aan welke voorwaarden moet het project voldoen?

 

 • Enkel culturele/artistieke samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen en in één of meerdere Nederlandse grensprovincies, komen in aanmerking.
 • Projecten die al steun krijgen vanuit Vlaanderen of één van de betrokken Nederlandse grensprovincies komen enkel in aanmerking als de steun vanuit Grensverleggers aantoonbaar iets toevoegt. 
 • Het te verstrekken bedrag kan niet meer bedragen dan 50% van de totale projectkosten.
 • Enkel projecten die plaatsvinden tussen januari 2018 en december 2020 komen in aanmerking.
 • Aanvragen kunnen tot minimaal twaalf weken voor de aanvang van het project worden ingediend.

 

 

Heb je een projectidee dat in aanmerking kan komen voor Grensverleggers? Vul het aanmeldingsformulier in.

 

 

deBuren verbindt zich ertoe ten laatste acht weken na goede ontvangst van het formulier contact op te nemen met de aanvrager om over het project in gesprek te gaan, hetzij om een participatie te bevestigen of te weigeren op grond van onderstaande criteria.

 

Vragen?

 

Neem contact op met Ann Overbergh: ann.overbergh@deburen.eu of +32 (0)2 212 19 42.

 

 

Download het volledige reglement

 

 

Hoe het begon...

 

Grensverleggers bouwt verder op het BesteBuren-feestjaar (2015). Dat werd ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap en de Nederlandse Rijksoverheid en vierde twintig jaar Cultureel Verdrag tussen Vlaanderen en Nederland. Een matching fonds, beheerd door DutchCulture  en deBuren, keerde steunenveloppes uit aan artistieke en culturele projecten die over de grenzen heen samenwerkten.

 

Grensverleggers werkt vanuit dezelfde geest maar is toegespitst op de Zuid-Nederlandse grensprovincies. In tegenstelling tot het feestjaar BesteBuren zal deBuren binnen Grensverleggers een proactieve rol van curator/bemiddelaar/makelaar spelen, in opdracht van de Nederlandse grensprovincies.Organisatie: deBuren, Provincie Limburg, Provincie Zeeland en Provincie Noord-Brabant
Vertel het verder: