De toekomst van het verleden

Het Kennisknooppunt duikt in documentatie

Welke vragen wil jij in 2050 kunnen stellen over de podiumpraktijk van vandaag? Neem deel aan een open werksessie rond podiumdocumentatie in de schoot van Het TheaterFestival.

 

In ‘de meest vluchtige der kunstvormen’ is documentatie cruciaal voor reflectie, onderzoek en geschiedschrijving, maar ook voor de ontwikkeling van de podiumpraktijk zelf. Wanneer een voorstelling gespeeld is, dreigt zonder foto’s, video’s, of kritische teksten de vergetelheid. Toch komen de steun en aandacht voor documentatie -in al zijn mogelijke vormen- de laatste jaren merkbaar onder druk. In een open werksessie snijden de Vlaamse actiegroep voor podiumdocumentatie en het Nederlandse initiatief NIT enkele belangrijke vraagstukken aan: hoe kunnen we documentatie-initiatieven een wervend perspectief bieden in een tijd waarin ze tussen de plooien van het kunsten- en erfgoedveld dreigen te vallen? Welke modellen voor het ontsluiten van het materiaal passen bij deze digitale tijden? Hoe kunnen we de steeds diversere praktijken van podiumkunstenaars capteren?

 

Welke vragen willen we in 2050 kunnen stellen – én beantwoord zien - over de podiumkunstenpraktijk van vandaag? Welke vragen hebben we vandaag over podiumwerk uit 1980 of 1960 en hebben we het nodige materiaal ter beschikking om die ook te kunnen beantwoorden? Welke aspecten van de steeds diverser wordende praktijk verdienen zorgvuldige documentatie en dreigen tussen de plooien van de geschiedenis te vallen?

 

We buigen ons over deze prangende vragen aan de hand van drie spitante voorzetten, en formuleren plannen en ambities voor een relevante collectieve documentatiepraktijk, bestand tegen de tand des tijds.

 

Organisatie: Actiegroep Podiumdocumentatie Vlaanderen en de Nederlandse werkgroep NIT (*), in samenwerking met deBuren en Het TheaterFestival.  

 

Programma

 

13:30: Ontvangst

14:00 – 14:15: inleiding

14:15 – 14:45: Onder andere Bojana Mladenović (SNDO Choreography, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), Thomas Crombez (o.a. Platform for Digital Humanities, Universiteit Antwerpen) en Peter Aers (kunstenaar) maken hun persoonlijke tijdsreis en dagen de huidige invulling van ‘documentatie’ uit (plenair)

14:45 – 15:15: vragen voor 2050 en 1980 van alle deelnemers

15:30 – 16:30: wilde ideeën, ambities en concrete plannen om te zorgen dat de vragen in de toekomst ook antwoorden kunnen krijgen (in werkgroepen)

16:30 – 17:00: afronding en vooruitblik

17:00: drink

 

Inschrijven

 

Inschrijven doe je via deze link.

 

 

* De Actiegroep Podiumdocumentatie Vlaanderen werd in 2016 opgericht in reactie op de smaller wordende steun voor het documenteren van de podiumkunsten in Vlaanderen. De Actiegroep kent leden uit het professionele podiumveld, de academische wereld, het hoger kunstonderwijs, Kunstenpunt en expertisecentra Packed en Het Firmament. De Actiegroep wordt vandaag getrokken vanuit Kunstenpunt en Het Firmament.

 

* Werkgroep NIT voor documentatie, geheugen en discours in de podiumkunsten is een Nederlands initiatief.  Het is een informele tafel van personen en instellingen die de urgentie delen om de lacunes die zijn gevallen sinds de bezuinigingen (o.a. het wegvallen van het TIN). Het Theaterjaarboek 2016 is daarvan een eerste manifestatie.

Over Kennisknooppunt deBuren:

 

Ontmoetingen en kennisuitwisseling tussen cultuurprofessionals uit Vlaanderen en Nederland Kennisknooppunt

deBuren zoekt antwoorden op vragen die leven binnen de Vlaamse en Nederlandse cultuursectoren en het maatschappelijke middenveld. Dat gebeurt systematisch in partnerschap met relevante partijen en experten. Dit najaar staan drie thema’s centraal: podiumkunsten, pop/rock/experimentele muziek en cultureel ondernemerschap.

Organisatie: TheaterFestival, deBuren, Actiegroep Podiumdocumentatie en werkgroep NIT.
Cultuurbeleid

Dit evenement is
afgelopen!

Vertel het verder: