De toekomst van het theatergeheugen

Het Kennisknooppunt duikt in documentatie

Wanneer een voorstelling gespeeld is, dreigt zonder foto’s, video’s, of kritische teksten de vergetelheid.

Dat is een probleem voor reflectie en geschiedschrijving, maar ook voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk zelf. In een open werksessie snijden de Vlaamse actiegroep voor podiumdocumentatie en het Nederlandse initiatief NIT enkele belangrijke vraagstukken aan: hoe kunnen we documentatie-initiatieven een wervend perspectief bieden in een tijd waarin ze tussen de plooien van het kunsten- en erfgoedveld dreigen te vallen? Welke modellen voor het ontsluiten van het materiaal passen bij deze digitale tijden? Hoe kunnen we de steeds diversere praktijken van podiumkunstenaars capteren?

 

In het kader van het TheaterFestival. Meer informatie volgt, hou onze website en die van het TheaterFestival in de gaten.

Over Kennisknooppunt deBuren:

 

Ontmoetingen en kennisuitwisseling tussen cultuurprofessionals uit Vlaanderen en Nederland Kennisknooppunt

deBuren zoekt antwoorden op vragen die leven binnen de Vlaamse en Nederlandse cultuursectoren en het maatschappelijke middenveld. Dat gebeurt systematisch in partnerschap met relevante partijen en experten. Dit najaar staan drie thema’s centraal: podiumkunsten, pop/rock/experimentele muziek en cultureel ondernemerschap.

Organisatie: TheaterFestival, deBuren, Actiegroep Podiumdocumentatie en werkgroep NIT.
cultuurbeleid

woensdag 06 september 2017

00:00 - 00:00

Vertel het verder: