Holt de politiek de rechtelijke macht uit?

Boekpresentatie met mensenrechtenadvocaat Paul Bekaert

8 oktober is de opening van het Belgisch parlementair jaar. Een toepasselijke datum voor de presentatie van De sluipende staatsgreep, het nieuwe boek van de bekende mensenrechtenadvocaat Paul Bekaert.

In het boek waarschuwt hij voor de uitholling van de rechterlijke macht door de politiek, iets wat gebeurt in heel Europa. Van gemeenten die zich het recht toe-eigenen geldboetes te eisen tot politieke processen en het negeren van mensenrechten onder het mom van terrorismebestrijding. Is de trias politica echt in gevaar?


Tickets: Gratis.

Organisatie: deBuren en uitgeverij Lannoo
Politiek & samenleving

dinsdag 8 oktober 2019

19:30 - 21:00

deBuren, Leopoldstraat 6, Brussel

Ik reserveer mijn gratis ticket!
Vertel het verder:
Ik reserveer mijn gratis ticket! dinsdag 8 oktober 2019 19:30 - 21:00