Paul Cliteur: 'Moreel Esperanto'

In zijn nieuwste boek Moreel Esperanto houdt de bekende Nederlandse hoogleraar en opiniemaker prof. dr. Paul Cliteur een pleidooi voor de scheiding van moraal en religie. Geconfronteerd met de problemen waarvoor religieus fundamentalisme en terrorisme de samenleving stellen en met de filosofische ethiek als leidraad gaat hij in dit boek op zoek naar een universele moraal die het kan stellen zonder religieus fundament. Cliteur bespreekt de goddelijke-beveltheorie die richtinggevend is voor de aanhangers van het jodendom, het christendom en de islam, die zich in hun daden en politieke beslissingen laten leiden door de wil van God. Om zijn betoog tegen de religieuze moraal te onderbouwen put Cliteur rijkelijk uit geschiedenis en actualiteit: van de religieus gemotiveerde moord op Willem van Oranje tot de recente ophef rond de Deense cartoons.

Bij deBuren gaat Cliteur in discussie met auteur, moraalfilosoof en antropoloog prof. dr. Rik Pinxten, hoogleraar Vergelijkende Cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Gent. Beide sprekers houden eerst een kort betoog en gaan daarna met elkaar in gesprek.

Foto's

Documenten

Lees hier het voorwoord van Moreel Esperanto door Paul Cliteur

Lees hier een impressie van de avond door Suzanne Vreys

Dit evenement is
afgelopen!

Vertel het verder: