De VN-Veiligheidsraad: Nederlandse resultaten, Belgische ambities

VoxPop | gelijktijdig debat in Brussel en Amsterdam

Gelijktijdig debat bij deBuren (Brussel) en in de Balie (Amsterdam) over de vraag wat een klein land gedaan kan krijgen als tijdelijk lid van de VN-Veiligheidsraad. Is het alle moeite waard? Met o.a. leden van de speciale VN taskforces van beide landen.

Op 1 januari neemt België het stokje van Nederland over als tijdelijk lid van de Veiligheidsraad, het hoogste orgaan van de VN. Een goed moment op te bekijken welke ambities Nederland heeft kunnen verwezenlijken en wat België van plan is. Heeft de Nederlandse directheid inderdaad geholpen om dingen voor elkaar te krijgen, zoals minister Blok verwachtte? Wat zijn de plannen van België? Zal België voortbouwen op de Nederlandse inspanningen? Waar kiest het land voor een andere koers? En wat stelt de Veiligheidsraad nog voor in tijden van Trump en Poetin?

Hierover gaan we in debat met in Brussel een Belgisch panel, en in Amsterdam een Nederlands panel. Zoals altijd in onze reeks VoxPop schakelen we tijdens het debat live over naar de andere zaal zodat uitwisseling van standpunten plaats kan vinden. Alles wordt gefilmd en live uitgezonden via Facebook en de websites van deBuren en de Balie.  

 
Panel

Bij deBuren zal het panel bestaan uit Ambassadeur Werner Bauwens (o.a. hoofd van de Directie Verenigde Naties bij het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken), politicologe Olivia Rutazibwa (University of Portsmouth) en Johan Verbeke (directeur-generaal van het Egmont Instituut en van 2004-2008 vertegenwoordiger van België in de VN-Veiligheidsraad). Moderator is Gie Goris, hoofdredacteur van MO* Magazine.

 

Meer over de sprekers:

Werner Bauwens

Ambassadeur Werner Bauwens is Adjunct Directeur-Generaal voor Multilaterale Zaken en Mondialisering (DGM) bij het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij staat ook aan het hoofd van de Directie Verenigde Naties en leidde de Task Force voor de Campagne voor een Belgische zetel in de VN Veiligheidsraad. In het verleden had hij verschillende functies in België en daarbuiten, met een focus op multilaterale zaken in de context van de EU, NAVO, OVSE en de VN. Ambassadeur Bauwens studeerde rechten aan de KU Leuven en politieke wetenschappen aan de Johns Hopkins University. Hij was eveneens assistent professor aan de Université de Liège, co-redacteur van “The Art of Conflict Prevention” en “The Security of Smaller States”, en publiceerde meerdere artikels over Europese veiligheid.

Olivia Rutazibwa

Olivia U. Rutazibwa is docent Europese Studies en Internationale Ontwikkeling aan de University of Portsmouth (UK). Ze is alumna van het Europees Universitair Instituut in Firenze, Italie en het Centrum voor EU Studies aan de Universiteit Gent, waar ze in 2013 haar doctoraat behaalde. Eerder was ze ook Afrika redacteur bij MO* Magazine waar ze sub-Sahara Afrika, de EU en diversiteitskwesties opvolgde. Haar onderzoek richt zich op postkoloniale en dekoloniale benaderingen van de ethische dimensies in internationale betrekkingen, cf. democratisering, staatsopbouw, ontwikkeling en (humanitaire) interventies en gelijkaardige processen in het denken rond diversiteit, integratie en assimilatie in het Westen.

Johan Verbeke

Johan Verbeke is sinds 2017 directeur-generaal van het Egmontinstituut (Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen), een onafhankelijke Belgische denktank. Daarvoor had hij een lange en succesvolle diplomatieke carrière. In de periode 2004-2008 was hij permanent vertegenwoordiger van België bij de Verenigde Naties. In juni 2007 leidde Verbeke het Belgische voorzitterschap van de Veiligheidsraad. In april 2008 werd Verbeke door VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon benoemd tot speciaal coördinator van de VN-operaties in Libanon met de rang van onder-secretaris-generaal. Van 2010 tot 2013 was hij Belgisch ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk en van 2014 tot 2015 in de VS.

Gie Goris (moderator)

Gie Goris is sinds december 1990 voltijds actief in de mondiale journalistiek, eerst als hoofdredacteur van Wereldwijd (1990-2002), daarna als hoofdredacteur van MO* (2003 — vandaag). Expertise: cultuur en religie in het kader van conflict en menselijke ontwikkeling; interculturaliteit en mondialisering; islamisme sinds 9/11. Regionaal is hij gespecialiseerd in Azië (Van Iran tot Indonesië, van Centraal-Azië tot Zuid-Azië), met de jongste jaren een grote focus op de regio rond Afghanistan.

VoxPop
Politiek & samenleving

Dit evenement vond plaats op maandag 17 december 2018

deBuren, Leopoldstraat 6, Brussel

Vertel het verder:
Koop je ticket! maandag 17 december 2018 20:30 - 22:15