De toekomst van de vakbond

Debat met o.a. Marc Leemans (ACV), Miranda Ulens (ABVV) en Nederlandse gastsprekers
© Han Soete

De vakbonden staan onder druk. In de geglobaliseerde economie zorgt de concurrentie voor een race to the bottom op vlak van lonen en arbeidsvoorwaarden. De digitalisering en uberisering zorgen voor laagbetaalde jobs met weinig zekerheid. Rechtse en minder rechtse regeringen gaan ook na de crisis van 2008 verder op het pad van besparingen, flexibilisering, privatisering en liberalisering.


Tegelijkertijd neemt het aantal vakbondsleden in vele landen al decennia af. Oude industriële vakbondsbastions verdwijnen door automatisering en delokalisering. De individualisering en ontzuiling maken het moeilijker om jongeren te overtuigen van het nut van sterke vakbonden. Toch zijn er hoopvolle signalen. De Belgische vakbonden brachten meer dan 100.000 mensen op straat in het verzet tegen de regering-Michel. In binnen- en buitenland ontstaan nieuwe bewegingen, zoals in de strijd tegen de slechte arbeidsomstandigheden bij Deliveroo en Uber.


Welke toekomst is er voor de vakbonden? Hoe kunnen en moeten vakbonden zich vernieuwen om ook voor nieuwe generaties aantrekkelijk te blijven? Is er nog een toekomst voor het sociaal overleg en een nieuw sociaal pact met werkgevers? Welke politieke rol is er weggelegd voor de vakbonden? En welk maatschappijmodel moeten vakbonden promoten?


Over deze en andere vragen over de toekomst van de vakbonden gaan Marc Leemans (voorzitter van het ACV) en Miranda Ulens (algemeen secretaris bij het ABVV in debat. Twee Nederlandse sprekers geven hun visie: Sjaak Van der Velden, historicus en oprichter van de website vakbondsverhalen.nl, en Saskia Boumans, onderzoekster aan de Universiteit van Amsterdam. Marc Reynebeau (De Standaard) modereert.

 

Organisatie: deBuren en denktank Minerva

Marc Leemans

Marc Leemans is voorzitter van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), de grootste vakbond van België. In 1982 studeerde hij af als maatschappelijk adviseur aan het Hoger Instituut voor Sociaal en Kultureel Werk te Anderlecht. Onmiddellijk daarna ging hij aan de slag bij het ACV als medewerker van wat nu de ACV-beroepscentrale Energie en Chemie wordt genoemd. Eind 1999 werd hij nationaal secretaris van het ACV en sinds 2012 is hij voorzitter. Leemans is ook lid van de Nationale Arbeidsraad, waar onderhandeld wordt over de nationale cao’s.

Miranda Ulens

Miranda Ulens is een Belgische syndicaliste en actief voor de sociaaldemocratische vakbond ABVV (Algemeen Belgisch Vakverbond). Ze studeerde sociologie in Hasselt en Bestuurswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Bij het ABVV werkte ze van 2003 tot 2014 in verschillende functies voor de Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK), onderdeel van het ABVV. Sinds 24 oktober 2014 is ze federaal secretaris. In juni neemt ze samen met haar Franstalige collega Robert Vertenueil de fakkel over van huidig ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw.

Saskia Boumans

Saskia Boumans heeft de afgelopen 15 jaar voor de vakbeweging gewerkt in Nederland, België en Duitsland en is onlangs begonnen als promovenda aan de Universiteit naar Amsterdam waar ze onderzoek doet naar werkgeverstrategieën en de waardeontwikkeling van cao’s. 

Sjaak van der Velden

Sjaak van der Velden is historicus en voormalig timmerman en kroegbaas. Hij studeerde sociale en economische geschiedenis aan de universiteit van Leiden en promoveerde in 2000 op Stakingen in Nederland 1830-1995. Sinds 2012 is hij actief als zelfstandig historicus. Hij is auteur van tientallen boeken en artikelen over stakingen, vakbonden, linkse politiek en de geschiedenis van Rotterdam. Van der Velden is deeltijds in dienst van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Hij is een van de mensen achter www.vakbondsverhalen.nl

Marc Reynebeau (moderator)

Marc Reynebeau is historicus. Hij is senior journalist bij dagblad De Standaard en auteur van bestsellers als Een geschiedenis van België. Hij was en is vaak op de Vlaamse televisie te zien als presentator, commentator of jurylid.

Politiek & samenleving
Economie

Dit evenement is
afgelopen!

Vertel het verder:
Volgeboekt! donderdag 14 juni 2018 19:30 - 21:00