Voortdurend verzet. De erfenis van Mei '68

Geert Buelens op Studium Generale in Groningen

Wat betekent het voor een samenleving wanneer groepen die zelden worden gehoord het woord opeisen? En werd er ook echt geluisterd?

In de jaren zestig werd alles anders: mensen gingen zich anders kleden en anders gedragen, de seksuele moraal werd losser, de popcultuur verenigde een hele generatie.

 

Dat we 50 jaar later nog altijd discussiëren over de erfenis van de Golden Sixties, suggereert dat niet iedereen even blij was (en is) met al die veranderingen. Geert Buelens, auteur van het net verschenen De jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis gaat in op deze grote culturele veranderingen.

 

Niet de veelgeroemde studentenleiders ziet hij als de aanstokers van het verzet, maar de oudere middenklassers die zich al sinds de late jaren vijftig uitspraken tegen de nucleaire wapenwedloop. En bovenal kwamen de nieuwe stemmen uit twee gebieden die voorheen niet of nauwelijks werden gehoord in het Westen: de jongerencultuur en de zwarte burgerrechten- en dekolonisatiebeweging.

 

Deze lezing kadert mee in het thema 'De erfenis van de jaren '60', de overkoepelende vlag waaronder deBuren een reeks lezingen, interviews en andere publieksavonden organiseert naar aanleiding van de publicatie van Geert Buelens' magnum opus De jaren 60. Een cultuurgeschiedenis. Lees hier waarom deBuren dit voorjaar inzet op de jaren '60.

Geert Buelens

Geert Buelens is dichter, essayist en hoogleraar moderne Nederlandse Letterkunde in Utrecht en Stellenbosch. Hij promoveerde op het met de Vlaamse Cultuurprijs bekroonde Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie (2001). Ook zijn boek Europa Europa!, over de dichters van de Eerste Wereldoorlog (2008), werd meermaals bekroond en is intussen vertaald in het Engels, Duits en Servisch. Dit voorjaar verscheen De jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis, dat werd ontvangen als "een nieuw standaardwerk".

Een organisatie van deBuren, Ambo Anthos en Rijksuniversiteit Groningen
De erfenis van de jaren 60
Politiek & samenleving
Literatuur

Dit evenement is
afgelopen!

Dit event maakt deel uit van het thema:

De erfenis van de jaren zestig

Bekijk het thema
Vertel het verder:
Koop nu je tickets! maandag 16 april 2018 20:00 - 21:30