Knutselen met God

Flexibel geloven in de 21e eeuw

Eenduidige geloofssystemen maken steeds meer plaats voor nieuwe, geassembleerde vormen van spiritualiteit. Mensen stellen zelf hun religieuze toolkit samen en kijken daarvoor vaak naar niet-westerse vormen van religie.

 

Steeds meer mensen gaan op zoek naar een op maat gesneden praxis van spiritualiteit. Ze mediteren, beoefenen yoga, nemen elementen uit het boeddhisme over, gaan een hernieuwd gesprek aan met de teksten in Bijbel, Koran, Thora of - waarom niet - de Ramayana en de Mahabharata. Onze samenlevingen lijken er rijp voor: er is een drang naar verdieping, zij het in spanning met argwaan tegenover gevestigde religies, islam voorop. 

Als ieder zijn eigen spiritualiteit vormgeeft, leidt dat niet tot een verlies aan verbinding? En als dat zo is, is dat een probleem? Wat ook met engagement? Westerse yogi's wensen elk levend wezen vrede en geluk toe, maar is het voldoende om de geijkte formules daarover uit te spreken of moet er naast de mat meer daad bij het Woord (met hoofdletter W)? 

Heeft het secularisme zijn beste tijd gehad? En wat is religie anno 2018?

Heeft het secularisme zijn beste tijd gehad? En wat is religie eigenlijk, als ook – we zeggen maar iets – het voetbal of volksnationalisme verbindende principes zijn die mensen gezamenlijk in vervoering brengen? 

 

Het zijn boeiende vragen, en Manuela Kalsky (directeur Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving), publiek theoloog Janneke Stegeman en theoloog/schrijver Jonas Slaats gaan erover in gesprek met elkaar, met moderator Enis Odaci én uiteraard met het publiek.

SPREKERS

 

De sprekers voor dit event laten geregeld van zich horen op het publieke forum. Zo hoor je Manuela Kalsky hier (vanaf 3m30s) over het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving dat zij leidt, over het langlopend onderzoeksproject NieuwWij dat nieuwe verbindingen zoekt over religieuze verschillen heen, over haar boek Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies (co-auteur Frieda Pruim, Skandalon, 2014), en... over Het Leven van Pi!

Met Marleen Stelling ging zij in gesprek over de Lutherse stellingen; volgens haar zou Maarten Luther ons vandaag het volgende zeggen: "Wees niet zo bang! Werk vanuit de kracht van je geloof voor het goede leven voor allen. Zoek interreligieuze dialoog, voorbij de angst voor de ander."

 

Wees niet zo bang! Werk vanuit de kracht van je geloof voor het goede leven voor allen.

Ook Jonas Slaats spreekt zich regelmatig uit over religie vandaag, onder meer in De Verwondering met Annemiek Schrijver over zijn overtuiging dat God geen grenzen kent... en dat grenzen tussen religies bijgevolg zinloos zijn.

 

Janneke Stegeman was op 18 april nog te gast bij deBuren, en sprak er over haar worstelingen met het christendom vandaag. We wisten haar ook voor de camera te lokken voor een gesprek over haar geloof.

Organisatie: deBuren en De Nieuwe Liefde.

Janneke Stegeman

Janneke Stegeman is publiek theologe. Van juni 2016 tot september 2017 was ze Nederlands Theoloog des Vaderlands. Ze promoveerde over de rol van conflict in de ontwikkeling van religieuze traditie (VU). Ze interesseert zich voor bevrijdingstheologie, postkoloniale theologie en Indecent Theology, dat machtsmisbruik en uitsluiting o.b.v. lichamelijke en seksuele eigenschappen onderzoekt. In 2017 verscheen ‘Heb Je Hem Weer, 24 preken voor sceptici en andere gelovigen’, over de verrassende hoeken en gaten in de Bijbel. In 2017 verscheen ‘Alles Moet Anders. Bevrijdingstheologie voor Witte Nederlanders.’

(c) Nieuw Wij

Manuela Kalsky

Prof. dr. Manuela Kalsky is theologe en directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS). Sinds 1 januari 2012 bekleedt ze aan de VU (Amsterdam) de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving. Zij geeft leiding aan project W!J waar de multimediale website Nieuwwij.nl en het DSTS-onderzoeksproject 'Op zoek naar een nieuw wij in Nederland' deel van uitmaken.

Jonas Slaats

Als schrijver en sociaal activist beweegt Jonas Slaats zich steeds op de snijlijn van mystiek en maatschappijkritiek. Spiritueel wortelt hij zich in de christelijke traditie, maar hij verdiepte zich ook in verschillende Oosterse religies. Na zijn filosofische, antropologische en theologische studies werd hij actief in verschillende vormen van Belgisch en internationaal vredeswerk – vaak met een focus op het multiculturele samenleven.

Enis Odaci

Enis Odaci is oprichter en voorzitter van Stichting Humanislam, een denktank voor islamitisch humanisme. Hij is partner bij Stichting Koetsveld & Odaci, waar hij samen met predikant Herman Koetsveld de interreligieuze dialoog vormgeeft. Hij is auteur van het interviewboek De Zeven Zuilen (Berne Media). Hij schrijft en spreekt voor diverse media over onderwerpen op het gebied van media, politiek en religie. Hij is zaakvoerder van Bureau Heilige Zaken, een netwerkorganisatie voor zingeving en ondernemen.

Worstelen met God
Filosofie & religie

Dit evenement vond plaats op dinsdag 29 mei 2018

De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, Amsterdam

Dit event maakt deel uit van het thema:

Worstelen met God

Bekijk het thema
Vertel het verder:
Tickets: denieuweliefde.com €12,5 dinsdag 29 mei 2018 20:00 - 22:00