De Oratoren #1 | De verengelsing van het hoger onderwijs

Met betogen van Hans Bennis, Willem Drees & Ad Verbrugge

In Nederland en Vlaanderen woedt al enige tijd een felle discussie over de toenemende verengelsing van het universitair onderwijs. In hun streven beter aan te sluiten op de arbeidsmarkt en internationale studenten aan te trekken kiezen universiteiten er steeds vaker voor opleidingen in het Engels aan te bieden. Die ontwikkeling gaat in Nederland sneller dan in Vlaanderen, mede omdat Vlaanderen strenge taalwetgeving heeft die universiteiten en hogescholen slechts in zeer beperkte mate toestaat in het Engels les te geven. In Vlaanderen gaan stemmen op die taalwetgeving daarom te versoepelen. In Nederland vinden veel academici, opiniemakers en politici juist dat de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs moet worden gestopt of afgeremd.

deBuren organiseert de eerste editie van de nieuwe reeks De Oratoren over dit actuele onderwerp, in samenwerking met De Brakke Grond. Uitgangspunt is om in tijden van oneliners en tweets opnieuw ruimte te geven aan een onderbouwde argumentatie, met alle ingrediënten van de klassieke redenaarskunst. Voor elke editie nodigen we drie sprekers uit die een uitgesproken en onderbouwde visie hebben over het desbetreffende thema, en die onderling ook voldoende van mening verschillen. Iedere spreker krijgt 10 à 15 minuten voor het betoog en nadien nog 3 minuten voor een repliek op de anderen. Een ceremoniemeester, in dit geval Rik Torfs, voormalig rector van de Katholieke Universiteit Leuven, bewaakt de procedure en leidt kort in en uit.

Ad Verbrugge

Filosoof dr. Ad Verbrugge is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderwijsdirecteur van Centrum √ąthos, die de master Filosofie van Cultuur en Bestuur verzorgt. Daarnaast is hij gasthoogleraar aan de Universiteit van die Vrijstaat in Bloemfontein, Zuid-Afrika. Hij is medeoprichter en voorzitter van Beter Onderwijs Nederland. Bij het grote publiek is hij bekend geworden met onder meer zijn essaybundel 'Tijd van onbehagen', zijn optreden in Zomergasten en zijn presentatie van Het filosofisch kwintet van Human, samen met Clairy Polak.

Hans Bennis

Prof. dr. Hans Bennis is Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie. Hij studeerde Nederlands en Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en was verbonden aan onder meer de Vrije Universiteit en de Universiteit van Tilburg voor hij in 1998 directeur werd van het Meertens Instituut (KNAW). Daarnaast was hij sinds 2000 bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Willem Drees

Prof. dr. Willem Drees is hoogleraar Filosofie en decaan van de Tilburg School of Humanities (Tilburg University). Als redacteur van het wetenschappelijk tijdschrift 'Zygon: Journal of Religion and Science' is zijn wetenschappelijke expertise al langere tijd gericht op de analyse van de interacties van religies (levensbeschouwing, wereldbeeld) en de natuurwetenschappen, inclusief technologie. Daarbij komt belangstelling voor godsdienstwijsbegeerte, religiewetenschappen, wetenschapsfilosofie en ethiek.
De Oratoren
Politiek & samenleving
Wetenschap & geschiedenis

Dit evenement is
afgelopen!

Vertel het verder:
Gratis toegang! Reserveren via de Brakke Grond donderdag 12 oktober 2017 20:00 - 21:30