Cultuurbeleid in de Lage Landen. Sven Gatz en Joop Daalmeijer in gesprek.

Cultuurfinanciering en cultural governance in de Lage Landen
© Aaron Lapeirre

Zowel in Nederland als in Vlaanderen kreeg de cultuursector de laatste jaren sterke besparingen te verwerken. Nu het stof is gaan liggen wordt het tijd voor een terugblik:

  • Hoe hebben beide landen de verdeling van schaarse middelen aangepakt, en wat heeft goed of minder goed gewerkt? 
  • Hoe gaat het culturele veld er in de toekomst uitzien, en hoe kan dat best worden georganiseerd? 
  • Hoe pakken Vlaanderen en Nederland de samenstelling van cultuurraden, commissies en belangrijke raden van bestuur aan? 
  • Is onze cultural governance-cultuur echt zo verschillend, en zo ja: wat valt er van elkaar te leren?

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz en Joop Daalmeijer, tot eind 2016 voorzitter van de Nederlandse Raad voor Cultuur, delen hun visie met het publiek, en met een panel kritische respondenten: Tom Bonte, directeur van de Beursschouwburg, en Gerdien Verschoor, directeur van CODART. Na de lezingen gaan beide heren en respondenten in gesprek, gemodereerd door Chantal Pattyn (VRT). Daarna volgt een vraaggesprek met het publiek.

 

 

 

Dit evenement vond plaats op dinsdag 7 februari 2017

deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

Vertel het verder: