Bach, cement en de postbode

Miek De Keppers analyse van het lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen

Miek De Kepper, voormalig directeur van LOCUS, steunpunt voor lokaal cultuurbeleid (nu Cultuurconnect), stelt haar analyse van 50 jaar Vlaams lokaal cultuurbeleid voor: Over Bach, cement en de postbode (Pelckmans).

Ze analyseert de werking, evolutie en betekenis van bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en het lokale cultuurbeleid in hun samenspel met het middenveld en de inspraakorganen.
Ze situeert deze evolutie telkens in de bredere maatschappelijke context: van de modernisering en de mythische sixties, de economische en institutionele crisis vanaf midden jaren 1970, de woelige jaren 1990, de nieuwe economie en politiek vanaf 2000 tot de meest recente ontwikkelingen. Rode draden in haar verhaal zijn verzuiling, ontzuiling en pluralisme, emancipatie, professionalisering en decentralisering, maar evengoed de creativiteit en daadkracht van gedreven mensen.

Over Bach, cement en de postbode reikt ook inspiratie aan voor de toekomst. Hoever staan we? Waar hebben we vooruitgang geboekt, waar zijn we onderweg iets verloren? Welke kansen en uitdagingen biedt de toekomst? Ter gelegenheid van de lancering bij deBuren bekijken we het thema uiteraard ook vanuit een Vlaams-Nederlandse bril: welke uitdagingen delen we met Nederland, waarin verschillen we, en waar en hoe kunnen we elkaar inspireren?

Na een inleidende lezing gaat Miek in gesprek met Cor Wijn, expert in Nederlands cultuurbeleid, Heidi De Nijn, departementshoofd cultuur in Mechelen, en Rento Zoutman, zelfstandig adviseur op het vlak van lokaal beleid.

Er is voldoende ruimte en tijd voor een Q&A met het publiek en we sluiten af rond 17u30 met een borrel.

Dit evenement is
afgelopen!

Vertel het verder: