Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Erich Fromm en de moderniseringsangst - Nico Koning

Kritische denkers tegen onrecht # 5

De negendelige cyclus Kritische denkers tegen onrecht belicht de topdenkers van de vermaarde Frankfurter Schule. Het werk van filosoof en psycholoog Erich Fromm (1900-1980) biedt een sleutel om allerlei vormen van afkeer tegen moderniseringsprocessen te verklaren. Hij maakt een onderscheid tussen negatieve en positieve vrijheid. Voor Fromm is het essentieel om positieve vrijheid mogelijk te maken als we varianten van fascisme willen tegengaan. De andragoloog Nico Koning (Hogeschool Amsterdam) onderzoekt of Fromms humanistische ethiek nog realiseerbaar is nu bijna wereldwijd wordt gepleit voor niet-westerse en niet-individualistische varianten van modernisering.


Organisatie: Het zoekend hert en deBuren in het kader van de Frankfurter Buchmesse

 

Dit evenement vond plaats op zondag 11 december 2016

Filosofiehuis Het zoekend hert | The searching deer, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem

Vertel het verder: