Verse Taal | Brussel

Waar schrijftalenten en krakend verse muzen samenkomen

Dit voorjaar begon het Vlaams-Nederlandse schrijfprogramma Talent op Tilt. Zes auteurs uit Noord-Brabant en uit Vlaams-Brabant ontwikkelen hun literaire talent onder begeleiding van diverse partners. Ze gaan een half jaar lang actief met hun werk aan de slag, binnen een genre: toneel, literaire non-fictie, proza of poëzie. Ze volgen workshops en krijgen persoonlijke begeleiding van passende coaches.Tijdens het programma Verse Taal ontmoet je hen op het podium.

Giuseppe Minervini, Jens Meijen (de eerste Jonge Dichter des Vaderlands), Loren Brouwers, Marjolijn van de Gender, Bart Smout en Leen Pil lieten zich voor hun teksten inspireren door de socialemediakanalen van drie gewone mensen zoals u en ik: Alex Deforce, Godelieve Engbersen en Sibel van Strijen.

Tijdens de publieksavonden in Tilburg en Brussel beslist het publiek wie het beste stuk bij het straffe profiel schreef. Hoe het publiek precies tot die keuze komt, laten we nog even geheim ...

Organisatie: deBuren, Tilt, Het Zuidelijk Toneel, de uitgeverijen De Geus en Atlas | Contact, DW B en De Titaan


Kun je er niet bij zijn? Deze avond vindt op 5 oktober ook plaats in Tilburg. 

Dit evenement vond plaats op woensdag 12 oktober 2016

deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

Vertel het verder: