Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Driehonderd jaar Montesquieu

Actualiteit en innerlijke noodzaak

1721. Vijf jaar na het overlijden van Lodewijk XIV verschijnt Perzische Brieven, een roman in briefvorm waarin de spot wordt gedreven met de mores en de heersers van Frankrijk. De publicatie veroorzaakte aardig wat ophef onder de tanende aristocratie, en Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, werd een van de meest geprezen denkers van zijn tijd.

In de vijfentwintig jaar daarna werkte Montesquieu aan wat hij als zijn magnum opus beschouwde: Over de geest van de wetten (1748). In dit werk bespreekt hij welke invloeden op een samenleving inwerken, hoe dat gebeurt, en welke rol weggelegd is voor het menselijke handelen. Ook introduceert hij hierin zijn meest invloedrijke idee: de scheiding van de machten. De echo's van dit werk zijn terug te zien in de Amerikaanse grondwet, de Instructie van Catharina de Grote en de journalistiek van Alexis de Tocqueville.

Over de geest van de wetten is een prelude op de sociale wetenschappen. Montesquieu introduceert een verreikend nieuwe kijk op mens en maatschappij die nog steeds bewonderd wordt en nog steeds controverse oproept. ‘Als het een goed boek is, dan zal het worden gelezen; en is het niet goed, dan kan het me niet schelen of het gelezen wordt', schrijft Montesquieu in het voorwoord bij Perzische brieven.

Politiek filosofe Tamar de Waal gaat in gesprek met jurist Frank Judo en Jeanne Holierhoek, die het werk van Montesquieu in het Nederlands heeft vertaald. De avond wordt ingeleid door emeritus hoogleraar René Foqué.

 

Over de sprekers

Jeanne Holierhoek is Nederlands vertaler van Franstalige literatuur. Zij is gespecialiseerd in de vertaling van filosofische teksten. Voor haar vertaaloeuvre, en in het bijzonder voor Over de geest van de wetten van Montesquieu, kreeg Holierhoek in 2007 de Dr. Elly Jaffé Prijs. In 2011 werd de eerste Europese Literatuurprijs toegekend aan vertaler Holierhoek en auteur Marie Ndiaye voor Drie sterke vrouwen, Holierhoeks vertaling van Ndiayes Trois femmes puissantes.
Blogspot: jeanneholierhoek.blogspot.be

Frank Judo studeerde geschiedenis, wijsbegeerte en rechten in Leuven en is advocaat aan de Brusselse balie. Hij publiceerde artikelen over de geschiedenis van het orangisme, jakobitische ballingen in de Zuidelijke Nederlanden en de Brabantse Omwenteling. Frank Judo is verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven.

Tamar de Waal is politiek filosoof en promoveert aan het Paul Scholten Centrum (Universiteit van Amsterdam). Haar onderzoek richt zich op de ethiek van migratie, inburgeringvereisten en democratisch burgerschap. Als journalist maakte ze radio bij AmsterdamFM, deed ze mee aan een masterclass onderzoeksjournalistiek georganiseerd door De Groene Amsterdammer en schreef ze stukken op De Correspondent. De afgelopen jaren publiceerde ze opinieartikelen in verschillende media.

Prof. dr. René Foqué is emeritus hoogleraar rechtsfilosofie en rechtstheorie aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doceert ook aan het European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization te Venetië. Hij is correspondent van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Na afloop van het programma is er mogelijkheid voorzien tot aankoop van het recent verschenen boek Montesquieu. Enigmatisch observateur, Andreas Kinneging, Paul De Hert, Maarten Colette (reds.), Antwerpen, Uitgeverij Vrijdag, 2016, 357p.

Organisatie: deBuren, VUB (De Debatten) en Uitgeverij Vrijdag

Dit evenement vond plaats op dinsdag 26 april 2016

deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

Vertel het verder: