Een land is als een moeder

Filosofisch diner met lezing, performance en debat
© 1999 The Washington Post Company

 

Gesprek met filosofe Nanda Oudejans
Een vluchteling gaat niet alleen een geografische grens over, hij overschrijdt ook de grenzen van het recht en komt daarmee buiten het recht te staan. Volgens Nanda Oudejans zijn vluchtelingen niet onze zorg omdat zij vervolgd worden of slachtoffer zijn van oorlog, maar omdat geen enkele staat hen meer beschermt. Wat betekent dit voor de wijze waarop we vluchtelingen ontvangen? Wat is onze verantwoordelijkheid? Zijn we bereid om aan onze buitengrenzen het recht opzij te schuiven en de fundamentele waarden van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te omzeilen? Willen we onze grenzen bewaken met een feitelijke, naakte macht die nog weinig met recht van doen heeft?

 

Poëzie van Fatena Al-Ghorra

Na de lezing is er tijd voor de poëzie van Fatena Al-Ghorra. ‘Je spreekt geen Arabisch. Maar daar staat Fatena op het podium. Ze heft een lied aan - haar poëzie - in het Arabisch. En dan gebeurt er iets: je begrijpt haar. Zin voor zin voel je wat zij voelt. Fatena toont dat taal meer registers heeft dan het cerebrale.'

Diner
Genoeg stof om tijdens een vegetarische diner, verzorgd door Picnik Catering, van gedachten te wisselen.

Over het recht op asiel en grenzen
Tot slot gaan we in filosofisch gesprek over het recht op asiel en het recht op grenzen. Erik Claes modereert (Odisee, opleiding Sociaal Werk).

 

Sprekers

Nanda Oudejans studeerde filosofie aan de Universiteit van Tilburg. In 2011 promoveerde Oudejans cum laude met het proefschrift Asylum. A Philosophical Inquiry into the International Protection of Refugees. Haar dissertatie werd bekroond met de Max van der Stoel Human Rights Award 2012. Tussen 2012 en 2013 werkte zij als adviseur bij de Advies Commissie Vreemdelingenzaken op het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Sinds april 2014 is Oudejans verbonden aan de Tilburg Law School.

Fatena Al-Ghorra vluchtte in 2009 uit de Gaza en woont nu in Antwerpen. Ze schrijft en publiceert gedichten en schrijft freelance voor Al Jazeera. Zij leest voor uit haar dichtwerk in het Arabisch (met vertaling naar het Nederlands). Met haar bundel Betrayal of God, Multi Scenarios (2011) won ze de El Hijra literatuurprijs

 

 

Organisatie: Odisee, KU Leuven Campus Brussel en deBuren


Video's

Eind januari 2016 was Nanda Oudejans te gast in het Nederlandse televisieprogramma Buitenhof. De aflevering stond in het teken van het Nederlandse Asielbeleid. Komen asielzoekers die zich misdragen in aanmerking voor permanent verblijf in Nederland? Een debat tussen VVD-Kamerlid Malik Azmani en Nanda Oudejans.

 

In 2011 was Nanda Oudejans te gast in het programma Durf te denken van HUMAN, dat in het teken stond van het gedachtegoed van de filosofe Hannah Arendt:

Dit evenement is
afgelopen!

Vertel het verder: