Sociaal Europa | Progressieve utopie of bittere noodzaak?

Over het Europees minimumloon en de Europese werkloosheidsverzekering

Lang was ‘Sociaal Europa' niet meer dan een verplichte tussentitel in de programma's van socialistische partijen. Het leek nooit voldoende steun te genieten om een kans op uitvoering te maken, waardoor het onnodig was het concept scherper te definiëren. Sinds de crisis zien sommigen een sociaal Europa echter niet langer als progressieve utopie, maar als bittere noodzaak om de Europese muntunie duurzaam te maken. Twee concrete voorstellen zijn het Europees minimumloon en de Europese werkloosheidsverzekering. Hoe zien deze instrumenten er uit en zijn ze wenselijk, noodzakelijk en/of haalbaar? Is er gezamenlijke politieke visie en steun voor deze voorstellen in de Lage Landen, of zitten Nederlanders en Belgen op een andere golflengte?

Met Anton Hemerijck (hoogleraar VU Amsterdam) en Frank Vandenbroucke (hoogleraar KU Leuven, Universiteit Antwerpen en Universiteit van Amsterdam, oud-sp.a-politicus) & Siman Abdi (Internationaal Secretaris van de Jonge Socialisten in de - Nederlandse -  PvdA) en Tom Vrijens (jongerenvoorzitter van de European Trade Union Confederation (ETUC)). Piet Depuydt (De tijd) modereert de avond.

 

Organisatie: Poliargus en deBuren. In samenwerking met Time to Talk en met steun van het  Europe for Citizens programma van de Europese Commissie.

Video's

 

Documenten

 

TWEETS

 

 

 

Dit evenement vond plaats op woensdag 25 mei 2016

Vlaams-Nederlands Huis deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

Vertel het verder: