Battle of Ideas: moet Fort Europa eraan geloven?

Internationale debatavond over zin en onzin van het Europees grensbeheer

Steeds meer denkers en economen betogen dat de keuze voor vrij verkeer van mensen niet zo'n gek of utopisch idee is. Historisch beschouwd zijn grensbewaking en paspoortcontroles recente fenomenen, en dus niet zo onmisbaar of onvermijdelijk als vandaag lijkt. Prof. Dr. Leo Lucassen bijvoorbeeld, hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden en auteur van het boek Winnaar en Verliezers: Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie, praat in onderstaande video over de mogelijkheid van een wereldmaatschappij met vrij verkeer van personen.

 

 

De Nederlandse filosofe des vaderlands Marli Huijer schrijft: "De gedachte dat Europa een omheind grondgebied moet worden om de groeiende stroom migranten te stuiten staat haaks op het streven om Europese burgers tot actief globaal burgerschap te brengen, zoals geformuleerd door het Europese Parlement. In bredere historische zin tart de omheining de principes die de vrije, open samenleving kenmerken, zoals redelijkheid, menselijkheid, vrijheid en gelijkheid" (lees hier het volledige artikel, waarin ze ingaat op economische, culturele en andere argumenten pro en contra vrije migratie).

Ook de bekende Britse econoom Philippe Legrain is voorstander van een vrij verkeer van personen. Hier legt hij de redenen uit aan Marco Visscher van Vrij Nederland, en hier valt Rutger Bregman van De Correspondent hem bij.

Deze auteurs dragen niet enkel culturele en ethische, maar ook economische en historisch gegronde argumenten aan om het idee van vrije migratie op zijn minst te overwegen. Tegen de achtergrond van horden bootvluchtelingen die jaarlijks het leven laten in een poging Europa te bereiken, maar ook van andere vormen van mensentraffiek, én in een wereldwijde context waarin clandestiene migratie steeds meer aanleiding geeft tot humanitaire drama's en moeilijke ethische vraagstukken, moeten wij deze argumenten niet ernstiger nemen? Ontbreekt het Europa aan politieke moed om er gevolg aan te geven, zijn grensbeheer helemaal anders aan te pakken en de muren van Fort Europa te slopen? Of hebben deze "believers" gewoon ongelijk? 

Karel Smouter (NL, De Correspondent), filmmaker Dagmawi Yimer (ETH/IT), Luke Gittos (GB, Spiked Online) en filosofe Tinneke Beeckman (BE) gaan met elkaar in gesprek. Dave Bowden van het Institute of Ideas (GB) modereert.

Organisatie: deBuren en Institute of Ideas

 

Over de reeks

Checkpoint Europa

deBuren werpt een liefdevolle en bezorgde blik op onze steeds diversere maatschappij, De invloed van migratie en diversiteit op onze cultuur en samenleving is een onderwerp dat nu en de komende jaren een belangrijke rol blijft spelen in de Lage Landen en in de programmering van deBuren.

"You broke the ocean in half to be here, only to meet nothing that wants you - the immigrant." - Nayyira Waheed

24.09
Debat: De grenzen van Europa
Amsterdam
04.10 Gesprek: Jef Lambrecht over IS Oostende
06.10
Debat: Battle of Ideas: moet Fort Europa eraan geloven?
Brussel
09.10 Theater: Marieke Marieke
Brussel
10.10
Boeklancering: Halfway Home
Brussel
18.11
Docu & gesprek: Brussel: elke cultuur zijn eigen eiland?
Brussel
19.11 Docu & gesprek: On the way to school
Brussel
24.11
Gesprek: Hoe kan institutioneel racisme bestreden worden? Brussel
26.11 Docu & gesprek: The Land of the Enlightened | Pieter-Jan De Pue
Brussel
04.12 Docu & gesprek: Light in time to come
Brussel
10.12
Docu & gesprek: Zone Zero
Brussel

 

Dit evenement is
afgelopen!

Vertel het verder: