Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

De gedroomde stad | De openbare ruimte: te geef of te neem?

Gebruik van 'restruimtes' in de stad in Vlaanderen en Nederland

Discussie o.l.v. Joachim Declerck met in het panel een aantal zeer ervaren en gerenommeerde gasten, namelijk de Brusselse bouwmeester Kristiaan Borret, Petra PferdmengesDebra Solomon, Sjors de Vries en Hidde van Schie. Meer informatie over de sprekers vindt u hieronder.

De vermarkting van openbare ruimte is volop bezig, maar niet onomkeerbaar. Burgers claimen 'restruimtes' in de stad steeds vaker voor artistieke projecten of stadslandbouw, maar stadsbesturen verbinden het vrijgeven vaak aan strenge regels. Moet de overheid soepeler zijn en restruimtes vrijgeven zonder daarvoor in ruil te verwachten dat de gebruikers dienen als uithangbord voor politieke idealen als participatie en cohesie? Anderzijds: hoe kunnen de vaak tijdelijke projecten worden ingezet voor duurzame verbetering van de ruimtelijke omgeving en participatie door omwonenden? Kan een stad als Brussel hierin iets leren van Nederlandse voorbeelden?

Over de sprekers

Joachim Declerck is medeoprichter en partner van Architecture Workroom Brussels. Architecture Workroom werkt samen met publieke en private partijen in het opzetten en coördineren van prospectieve ontwerpstudies die tot doel hebben innovatieve antwoorden te ontwikkelen op architecturale en stedelijke uitdagingen. Declerck leidde het professionele ontwikkelingsprogramma bij het Berlage Instituut (Rotterdam) van 2008 tot 2010. Hij was co­‐curator van de 3e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, Power - Producing the Contemporary City (2007). Declerck was curator van de tentoonstelling Bouwen voor Brussel. Architectuur en Stedelijke Transformatie in Europa in BOZAR (2010). Hij was lid van het curator team van de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, getiteld Making City (april 2012).

Sjors de Vries is initiatiefnemer en directeur van RUIMTEVOLK en werkt vanuit zijn eigen ‘Bureau voor stads- en dorpsvernieuwing' (BSDV) aan projecten op het snijvlak van stedelijke ontwikkeling, wonen en ruimtelijk beleid. In 2007 nam Sjors het initiatief voor een nieuw platform voor professionals die geloven dat een vernieuwende ruimtelijke ordening een bijdrage kan leveren aan duurzame antwoorden op de maatschappelijk opgaven van vandaag en morgen'. Anno 2015 is RUIMTEVOLK uitgegroeid tot een vooraanstaand inspiratieplatform en multidisciplinaire werkplaats voor stedelijke en regionale vraagstukken.

Kunstenaar Debra Solomon richtte in 2009 Urbaniahoeve - Social Design Lab for Urban Agriculture op. In samenwerking met bewoners en locale initiatieven legt URBANIAHOEVE eetbare landschappen aan (foodscapes) in de stedelijke openbare ruimte en vervangt delen van de bestaande groeninfrastructuur - kijkgroen - door ecologisch en eetbaar groen. Met haar projecten wil Urbaniahoeve het bestaande groen in de stad aanpassen, uitbreiden en verbinden in een coherente groene zone die aansluit op de bestaande ecologische hoofdstructuur. Urbaniahoeve positioneert haar werkzaamheden in het kader van de ruimtelijke ordening en de stedelijke infrastructuur. Urbaniahoeve heeft inmiddels een hele reeks 'Foodscapes' ontwikkeld in steden als Den Haag, Amsterdam en Maastricht.

Kristiaan Borret is Bouwmeester van Brussel sinds december 2014, een functie die hij van 2006 tot 2014 vervulde in Antwerpen. In zijn loopbaan pendelt hij tussen theorie en praktijk, tussen publieke en private sector, tussen beleid en ontwerp. In de interdisciplinaire onderzoeksgroep GUST (Ghent Urban Studies Team) aan de Universiteit Gent verrichtte hij onderzoek omtrent 20ste-eeuwse transformaties van stad, stedelijkheid en publieke ruimte. Als ontwerper werkte hij aan diverse stadsontwerpen, infrastructuurstudies en projecten publieke ruimte, achtereenvolgens bij Projectteam Stadsontwerp (K.U.Leuven), Labo S (Universiteit Gent) en Technum/Tractebel. Sinds 2005 is hij gastprofessor stadsontwerp aan de Universiteit Gent. In 2013 ontving hij de tweejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Architectuur.

Petra Pferdmenges is docent en onderzoekster aan het LUCA departement Architectuur Brussel en ULg in Luik. Ze is de oprichter van Alive Architecture, een bureau dat 'sociale stedenbouw' ontwikkelt. Het kantoor voert eenvoudige snelle acties uit en observeert de reacties van voorbijgangers, bewoners, bij succesvolle acceptatie van de bewoners worden er tests ontwikkeld om als permanente projecten uit te voeren. Pferdmenges was een van de intiatiefnemers en bedenkers van het succesvolle Brusselse project Parckfarm in Molenbeek. Daarvoor coördineerde ze diverse andere Brusselse projecten, waaronder in de 'rosse buurt' rond de Aerschotstraat.

Hidde van Schie studeerde schilderkunst aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en deed eindexamen in 2001. Sindsdien werkt hij aan een veelzijdig oeuvre bestaande uit tekeningen, collages, sculpturen en schilderijen. In 2002 won hij een van de Bunning Brongers prijzen voor schilderkunst. Zijn composities van wilde jungles, harige reuzen en huilende vogels zijn op het doek gezet in soepele bewgingen, in een karakteristieke stijl en palet. Naast zijn beeldende werk is hij muzikant. Van Schie was in 2014 betrokken bij Parckfarm in Brussel, waar hij o.a. een lichtsculptuur onder de Jubelfeestbrug maakte, en in 2015 bij het project Constructlab in Mons. Hij woont en werkt in Brussel.

Organisatie: deBuren

 

Dit evenement vond plaats op woensdag 7 oktober 2015

deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

Vertel het verder: