Groot Oefendictee 2015

Ter voorbereiding op het Groot Dictee der Nederlandse Taal organiseren we voor het tweede jaar op rij het Groot Oefendictee in Brussel. We volgen hetzelfde stramien als onze eerste editie: de Nederlandse student Randy van Halen – winnaar van het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2014 – schrijft het dictee en auteur Christophe Vekeman – winnaar bij de prominenten afgelopen jaar – leest het dictee voor. U kunt deelnemen in twee categorieën: als liefhebber of als specialist. Voor de winnaars onder de liefhebbers en de specialisten stelt deBuren een speciaal boekenpakket samen.

Juryvoorzitter Dirk Bosmans (winnaar Groot Dictee der Nederlandse Taal 2013) zal samen met de juryleden Randy van Halen, Remco Sleiderink (KU Leuven Campus Brussel) en Guido Andries (Odisee) toezien op een goed verloop.

Dit jaar werken we samen met Stuvoplus en studentenvereniging Pro Gaudio, en voorzien we een speciale prijs voor de student met het minste aantal fouten!

 

Reglement deelnemers:

1) Controleer goed of je naam en de categorie waarin je deelneemt op je papier staat.
2) Schrijf duidelijk. Als een woord onleesbaar is, wordt het fout gerekend.
3) Laat na elke zin een regel open.
4) Per woord wordt maximaal één fout aangerekend.
5) De nieuwe papieren editie van de Dikke Van Dale uit 2015 dient als uitgangspunt.
6) Als fout wordt geteld:
- het niet met de juiste letters weergeven van klinkers en medeklinkers,
- het ontbreken van koppeltekens die verplicht zijn en het gebruik van koppeltekens die niet verplicht zijn,
- het niet op de juiste manier aaneenschrijven of los schrijven van woorden,
- fouten tegen het gebruik van accenten, apostrofs en trema's, enzovoort,
- fouten tegen het gebruik van hoofdletters en kleine letters,
- fouten in initiaalwoorden, letterwoorden en verkortingen,
- verkeerd gebruik van hoofdletters en kleine letters,
- cijfers mogen maar hoeven niet voluit geschreven te worden in dit dictee,
- de Woordenlijst Nederlandse Taal geeft uitsluitsel over het gebruik van accenten.
7) De variant die uitgesproken wordt, dient opgeschreven te worden. Een schrijfwijze op basis van een andere uitspraak wordt fout gerekend.
8) Breek geen woorden af als je aan het eind van een regel komt. Schrijf het woord op de volgende regel, zodat er geen twijfel is of u een koppelteken gebruikt of een teken om het woord af te breken.
9) Wilt u een reeds geschreven woord veranderen, streep het dan door en schrijf het opnieuw.

 

Organisatie: deBuren, Odisee, KU Leuven Campus Brussel, Stuvoplus Brussel en Pro Gaudio

Foto's

Vertel het verder: