Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Wat is de toekomst van het leger?

Ko Colijn en Jonathan Holslag in gesprek met Jens Franssen over defensie
Jonathan Holslag

Sinds het einde van de Koude Oorlog leek defensie, zeker in Europa, nauwelijks aanwezig in het publieke debat. De jongste tijd is dit thema door internationale ontwikkelingen (van Oekraïne tot Syrië) weer op de politieke agenda gekomen. De kernvraag daarbij luidt: hoeveel willen we investeren in defensie? Wat verwachten we van het leger?

Een dubbelinterview met Ko Colijn (directeur Clingendael) en Jonathan Holslag (VUB) door Jens Franssen (defensiespecialist bij VRT-nieuws).

Jens Franssen lanceert alvast een paar provocerende stellingen en vragen

• Wat kost veiligheid?
• Weet u wat u uitgeeft aan uw veiligheid?
• Defensie is als een verzekeringspolis. Je betaalt er met tegenzin voor, in de hoop dat je die nooit nodig hebt.

Hoe staat het vandaag overigens met de Belgisch-Nederlandse militaire samenwerking? Verloopt die goed? Kan en moet die worden uitgebreid? En hoe ver kun je daar dan in gaan? Zouden Belgische para's bijvoorbeeld hun leven riskeren om bij een burgeroorlog in Jakarta Nederlandse burgers te redden, als de taken zo verdeeld zijn en deze extreme situatie zich voordoet?

En dan is er nog de Europese dimensie: hoe wenselijk en realistisch is een Europees leger? Kan de EU meer worden dan een soft power? Ook hier rijst de vraag naar de opofferingsgezindheid van de Europeaan voor zijn contintent: willen we sneuvelen (of onze kinderen zien sneuvelen) voor de EU?

Ko Colijn en Jonathan Holslag krijgen ruim de tijd om dieper op deze kwesties in te gaan.

"Als de parameters van het begrip ‘veiligheid' zijn veranderd c.q. uitgedijd, de oude wereldorde wankelt en de nieuwe dreigingen om een beleidsreactie vragen, dan behoren alle instituties, en ook de krijgsmacht zelf, zich ter discussie te stellen", schreef Ko Colijn onlangs over defensie. En elders noteerde hij: "Wordt de wereld veiliger? De taxichauffeur denkt van niet, en de politiek is ook een draai aan het maken. De wereld wordt onveiliger, de defensiebudgetten mogen weer omhoog."

Jonathan Holslag noemde zichzelf eerder "een van de weinige academici die vindt dat ons land een volwaardige krijgsmacht nodig heeft - mét gevechtsvliegtuigen, fregatten, mijnenjagers". Hij verduidelijkte: "Zolang er een risico bestaat op een verdere ontwrichting van de gordel van onzekerheid rondom Europa, met een hoogst onzekere Aziatische context die daarop inwerkt, behoeft de veiligheid van België de militaire capaciteit om de dreigingen in die zone mee te helpen reduceren. Dat doen we niet op met transportvliegtuigen en hospitaalschepen alleen."

 

Eerst live bij deBuren en daarna op papier in Ons Erfdeel

In het Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift Ons Erfdeel kunt u elk jaar een dubbelinterview lezen. Sinds 2014 brengen Ons Erfdeel vzw en deBuren dit gesprek eerst live op het podium en daarna op papier in het blad. De vraag die ditmaal centraal staat: waar gaan we naartoe met onze legers? Aan de ene kant moet er worden bezuinigd en is defensie daarvan vaak de dupe; aan de andere kant dwingen internationale ontwikkelingen zoals de opmars van Islamitische Staat en de spanningen in Oekraïne ons waakzaamheid. Wat is het belang van een afschrikwekkend militair potentieel?

Organisatie: deBuren en Ons Erfdeel vzw

 

Gerelateerde artikelen:

Documenten

'De toekomst van Belgische defensie: geweren of schoolbanken?' door Tom Cassauwers, Schamper, 13 mei 2015

Dit evenement vond plaats op dinsdag 12 mei 2015

deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

Vertel het verder: