Deze website wordt niet langer ondersteund in Internet Explorer. Update hier je browser voor een betere ervaring.

Het basisinkomen: wenselijk en haalbaar?

Een debat tussen voor- en tegenstanders
Philippe Van Parijs © Bart Lasuy

‘Het basisinkomen' duikt wereldwijd op in het maatschappelijk debat. Het idee om elke burger onvoorwaardelijk een som geld te geven is op zijn minst revolutionair, maar de gevolgen ervan zijn moeilijk in te schatten. Eén van de bezielers van het eerste uur, Philippe Van Parijs (UCL) gaat in debat met een belangrijk tegenstander, Francine Mestrum (ULB en onafhankelijk onderzoeker). Journalist Jan-Frederik Abbeloos (De Standaard) modereert. De avond wordt afgesloten met enkele bedenkingen van econometrist Paul de Beer (Amsterdams Instituut voor ArbeidStudies (AIAS) UvA).

 

Over de sprekers

Philippe Van Parijs doceert aan de Universiteiten van Leuven en Oxford en is in Leuven sinds 1991 hoofd van de Hoover-leerstoel in Economische en Sociale Ethiek. Hij was een van de eerste promotoren van het basisinkomen en is medestichter van het Basic Income European Network (BIEN). Hij is auteur van onder andere Qu'est-ce qu'une société juste? (Paris, 1991), Marxism Recycled (Cambridge, 1993), Real Freedom for All (Oxford, 1995), Solidariteit voor de XXIste eeuw (Leuven & Apeldoorn, 1996), What's Wrong with a Free Lunch? (Boston, 2001), L'Allocation universelle (Paris, 2005, with Y. Vanderborght), Just Democracy. The Rawls-Machiavelli Programme (Colchester, 2011) en Linguistic Justice for Europe and for the World (Oxford, 2011). (foto © Bart Lasuy)

Francine Mestrum is doctor in de sociale wetenschappen en werkt rond sociale ontwikkeling, armoede, ongelijkheid en gender. Zij werkte aan de universiteiten van Antwerpen, Gent en de ULB en is geassocieerd lid van CriDIS (UCL). Zij was ook lang freelance conferentietolk bij de Europese instellingen. Zij coördineert het mondiale netwerk van Global Social Justice en is lid van het bestuur van CETRI (Centre Tricontinental), een instelling die ze vertegenwoodigt in de Internationale Raad van het Wereld Sociaal Forum. Verder is Mestrum ook lid van de Vooruitgroep.

Paul de Beer studeerde algemene econometrie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij begon zijn loopbaan bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Hier hield hij zich voornamelijk bezig met vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt, inkomensverdeling, sociale zekerheid en verzorgingsstaat.
In 1993 maakte Paul de Beer de overstap naar het Sociaal en Cultureel Planbureau, waar hij onderzoek verrichtte op het gebied van de arbeidsmarkt. In 2001 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift Over werken in de postindustriële samenleving. Hij is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen (Henri Polak-leerstoel) aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker bij het AIAS, waar hij sinds april 2012 mededirecteur van is.

Jan-Frederik Abbeloos is journalist op de politieke redactie van De Standaard. Daarvoor werkte hij als assistent aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Zijn interesses liggen op het snijpunt van het politieke en het economische, met als overkoepelende vraag hoe macht verdeeld wordt in de samenleving. Recent werkte hij mee aan de veelbesproken reeks De Kloof, waarin De Standaard de evolutie van de ongelijkheid in België van dichtbij heeft bekeken.


Organisatie: Poliargus en deBuren, in het kader van de talentenmaand van Muntpunt.

Video's

Foto's

Documenten

Dit evenement vond plaats op woensdag 8 oktober 2014

deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel

Vertel het verder: