De Europese Karavaan | Wrap Up Europe!

Lezing door Dave Sinardet: Meertalige democratie. Wat België en de EU van elkaar kunnen leren.

In het kader van de Europese Verkiezingen in mei 2014 organiseert het Utrechtse platform House of Commons in samenwerking met deBuren een serie lezingen en debatten. Filosofen en andere denkers bieden een eigentijds en persoonlijk perspectief op de toekomst van Europa. De laatste lezing vindt plaats bij deBuren. Dave Sinardet (professor politieke wetenschappen aan de VUB en columnist) sluit deze reeks Europese lezingen af.

Dave Sinardet zal zijn visie uiteenzetten op het debat over het democratische deficit van de EU en de nood aan een Europese publieke sfeer, zoals onder meer betoogd door Habermas. Vooral de rol van politiek en media zullen daarbij aan bod komen. Tevens zal hij parallellen trekken met het debat over de toekomst van België. Zowel de EU als België moeten volgens Sinardet immers antwoorden bieden op één van de belangrijkste politieke uitdagingen voor de toekomst: hoe op een democratische en efficiënte manier meertalige democratie organiseren?

Sinardet is doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen en professor aan de VUB. Hij doceert ook in het Nederlands aan de Université Saint-Louis in Brussel. Sinardet publiceerde in talrijke internationale wetenschappelijke tijdschriften en boeken over onder meer federalisme, nationalisme, meertalige democratie en Belgische politiek. Hij publiceerde ook enkele bijdragen over de Europese publieke sfeer en het democratisch deficit van de EU. Sinardet is tevens columnist (vandaag voor  De Tijd en La Libre Belgique en in het verleden onder meer voor De Standaard en Le Soir). Ook via debatten, lezingen en media-optredens neemt hij deel aan het publieke debat in België – aan beide kanten van de taalgrens. Hij is tevens te volgen via twitter.

House of Commons (#HOC) is een Utrechts platform dat kennisinstellingen, culturele initiatieven, bedrijven en burgers verbindt en actief betrekt bij belangrijke thema’s voor de stad. Door mensen met elkaar te verbinden en slim samen te werken is #HOC in staat om nieuwe kennis en inzichten te genereren die een positieve bijdrage leveren aan de toekomstontwikkeling van de stad Utrecht.  #HOC biedt een podium waar gelijk- en andersdenkenden degens kunnen kruisen, plannen kunnen doordenken, meningen kunnen scherpen en elkaar kunnen inspireren en voeden met nieuwe ideeën. Eerder organiseerden zij in samenwerking met deBuren de lezingenreeks De Nieuwe Preek.


In deze reeks:

05.01 De Europese Karavaan #1 | (On)verdraaglijk! Utrecht
23.01 De Europese Karavaan #2 | De inslag van Europa Amsterdam
13.03 De Europese Karavaan #3 | Geloof in Europa Brussel
13.03 De Europese Karavaan #4 | De inslag van Europa Amsterdam
13.04 De Europese Karavaan #5 | Europa, een nieuwe beweging? Utrecht
24.04 De Europese Karavaan #6 | Wrap Up Europe! BrusselOrganisatie: deBuren i.s.m. House of Commons

Foto's

Vertel het verder: