De Europese Karavaan #3 | Geloof in Europa

Antoine Bodar: 'Christendom, verwaarloosde wortel van Europa'

In de Brusselse Begijnhofkerk, waar momenteel een honderdtal Afghaanse asielzoekers resideren, zal de charismatische Nederlandse priester Antoine Bodar een lezing geven over geloof in Europa: 'Christendom, verwaarloosde wortel van Europa'. Bodar wordt in Nederland vaak door de media gehoord over zaken rondom de katholieke kerk. Hij woont in Rome en is daar ook werkzaam.

Deze lezing is de derde aflevering in de reeks De Europese Karavaan: lezingen en debatten in de aanloop naar de Europese verkiezingen in mei 2014, waarin denkers en filosofen een eigentijds en persoonlijk perspectief bieden op de toekomst van Europa.

Bodar: 'De tijd is terecht voorbij dat Europa zich als het centrum van de wereld beschouwt. En dat is het ook niet meer. Maar wij behoeven ons als Europa ook niet weg te gooien – in de omkering van eigen overschatting naar eigen onderschatting.'

Organisatie: deBuren i.s.m. Kerkwerk Multicultureel Samenwerken (KMS) en House of Commons 


Over Antoine Bodar

Prof. dr. Antoine Bodar studeerde geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuurwetenschap, filosofie en theologie in Amsterdam, Leiden, Basel, Londen, Utrecht en Rome. Hij doceerde van 1978 tot 1998 kunstgeschiedenis en filosofie van de kunst aan de Universiteit Leiden en bleef aan die universiteit verbonden tot 2003. In 1992 werd Bodar tot priester gewijd. Hij studeert en schrijft in Rome sinds 1998, wonend in het Pauselijke Duitstalige priestercollege Santa Maria dell’Anima. Van 2006 tot 2012 was Bodar bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg met als leeropdracht christendom, cultuur en media. Deze functie heeft hij voortgezet aan de Katholieke Theologische Faculteit, gevestigd te Utrecht vanaf 2013. Bodar is lid van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde en ridder van het Heilig Graf van Jeruzalem. Hij schreef diverse boeken, waaronder Ik droom mij Europa (2007). Zijn laatste boek Geborgen in Traditie verscheen in januari 2014 bij Ambo | Anthos.

In het fragment hieronder spreekt Antoine Bodar over het huidige imago van de katholieke kerk (Pauw en Witteman, 20-03-2013):

Tentoonstelling in de kerk

De lezing grijpt plaats te midden van de tentoonstelling 'De andere verbeeld / Verbeeld gevaar’ die nog tot en met 18 maart te zien is.

DE ANDERE VERBEELD │ VERBEELD GEVAAR is een erfgoedproject van Kerkwerk Multicultureel Samenleven vzw (KMS). Voor het project is de beeldvorming in religieuze kunst – afkomstig uit Vlaamse kerken en andere religieuze gebouwen, musea en archieven – onderzocht. De tentoonstelling wil een inleiding bieden op Westerse beeldvorming en op het ganse ‘beeldvormingsapparaat’. Vroeger was dat vaak in handen van de Kerk, al dan niet in samenwerking met de politiek. Vandaag zijn de media alomtegenwoordig. Vaak rapporteren ze vanuit een wij-zij-denken en werken zo bepaalde stereotypen in de hand.

Organisatoren

Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) is een open sociaal-culturele beweging. Deze organisatie maakt beweging rond diversiteit, racisme en migratie. KMS bevordert samenleven en samenwerken tussen mensen uit verschillende culturen, religies en levensbeschouwingen. KMS zet concreet in op het respect voor de verhalen, de rechten en de waardigheid van mensen met een migratiegeschiedenis.

House of Commons (#HOC) is een Utrechts platform dat kennisinstellingen, culturele initiatieven, bedrijven en burgers verbindt en actief betrekt bij belangrijke thema’s voor de stad. Door mensen met elkaar te verbinden en slim samen te werken is #HOC in staat om nieuwe kennis en inzichten te genereren die een positieve bijdrage leveren aan de toekomstontwikkeling van de stad Utrecht.  #HOC biedt een podium waar gelijk- en andersdenkenden degens kunnen kruisen, plannen kunnen doordenken, meningen kunnen scherpen en elkaar kunnen inspireren en voeden met nieuwe ideeën. Eerder organiseerden zij in samenwerking met deBuren de lezingenreeks De Nieuwe Preek.


In deze reeks:

05.01 De Europese Karavaan #1 | (On)verdraaglijk! Utrecht
23.01 De Europese Karavaan #2 | De inslag van Europa Amsterdam
13.03 De Europese Karavaan #3 | Geloof in Europa Brussel
13.03 De Europese Karavaan #4 | De inslag van Europa Amsterdam
13.04 De Europese Karavaan #5 | Europa, een nieuwe beweging? Utrecht
24.04 De Europese Karavaan #6 | Wrap Up Europe! Brussel

Foto's

Documenten

Vertel het verder: