De Europese Karavaan #1 | (On)verdraaglijk!

Debat over Nederlandse (in)tolerantie

In het kader van de Europese Verkiezingen in mei 2014 organiseert het Utrechtse platform House of Commons in samenwerking met Brandstof en deBuren een serie Europese lezingen en debatten. Denkers en filosofen bieden een eigentijds en persoonlijk perspectief op de toekomst van Europa. Dit eerste debat sluit aan bij de tentoonstelling ‘Vormen van Verdraagzaamheid, Religieuze (in)tolerantie in de Gouden Eeuw’ in het Museum Catharijneconvent.

In de tentoonstelling wordt een beeld geschetst van de tolerantiegrens van Nederland in de Gouden Eeuw. Wat is er sindsdien veranderd? De Nederlanders gingen er tijdenlang prat op een verdraagzaam volk te zijn, maar hoe verhoudt die pretentie zich tot steeds strengere immigratienormen en nieuwe religieuze tolerantie? Is de Nederlandse tolerantie meer een vorm van pragmatisme geworden, net als in de Gouden Eeuw, dan een waarachtig streven?

Het debat wordt ingeleid met een lezing door Klaas van Egmond, emeritus hoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In zijn pas herziene boek Een Vorm van Beschaving gaat Van Egmond in op de maatschappelijke opvattingen over ‘wat van waarde is’. Volgens Van Egmond zwalkt de Nederlandse samenleving stuurloos rond door het eigen waardepatroon en komt op die manier van de ene crisis in de andere terecht. In zijn lezing legt Van Egmond een relatie tussen waardenpatronen in de Gouden Eeuw en onze tijd. Hoe beschaafd en verdraagzaam zijn we eigenlijk?

Na afloop van Van Egmonds lezing neemt hij deel aan een paneldiscussie met onder meer Theo de Wit, hoogleraar sociale ethiek en politieke filosofie aan de Universiteit Tilburg en ontwerper Lotte van Laatum, die zich gespecialiseerd heeft in sociaal-maatschappelijke en ecologische aspecten van productontwerpen. Filosofe Marjan Slob leidt het debat.House of Commons (#HOC) is een Utrechts platform dat kennisinstellingen, culturele initiatieven, bedrijven en burgers verbindt en actief betrekt bij belangrijke thema’s voor de stad. Door mensen met elkaar te verbinden en slim samen te werken is #HOC in staat om nieuwe kennis en inzichten te genereren die een positieve bijdrage leveren aan de toekomstontwikkeling van de stad Utrecht.  #HOC biedt een podium waar gelijk- en andersdenkenden degens kunnen kruisen, plannen kunnen doordenken, meningen kunnen scherpen en elkaar kunnen inspireren en voeden met nieuwe ideeën. Eerder organiseerden zij in samenwerking met deBuren de lezingenreeks De Nieuwe Preek.


In deze reeks:

05.01 De Europese Karavaan #1 | (On)verdraaglijk! Utrecht
23.01 De Europese Karavaan #2 | De inslag van Europa Amsterdam
13.03 De Europese Karavaan #3 | Geloof in Europa Brussel
13.03 De Europese Karavaan #4 | De inslag van Europa Amsterdam
13.04 De Europese Karavaan #5 | Europa, een nieuwe beweging? Utrecht
24.04 De Europese Karavaan #6 | Wrap Up Europe! BrusselOrganisatie: House of Commons i.s.m. Museum Catharijneconvent, deBuren en Brandstof

Dit evenement vond plaats op zondag 5 januari 2014

Museum Catharijneconvent Utrecht, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH, Utrecht, Nederland

Vertel het verder: