De gedroomde stad #4: Stedelijk groen en leefbaarheid

Een gesprek over groen in de stad & ecologische stadswandeling

Een middag over groen in de stad en ecologisch-duurzame ruimtelijke planning en stedenbouw, met Tom Balthazar (schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, sp.a Gent), Roeland Samson (hoofddocent bio-ingenieurswetenschappen UAntwerpen, Laboratorium voor Milieu- en Stadsecologie) en Henk van Eijk (voorzitter stichting STAD+KAS). Helena de Groot (Radio 1) modereert. Na het gesprek vindt een ecologische stadswandeling plaats met Erik Grietens als gids (vrijwilliger Gents MilieuFront) .

Grote steden blijven groeien. We maken een ongeziene exodus van rurale gebieden naar de stad mee. In 2030 woont meer dan 60% van de wereldbevolking in steden. Maar worden onze steden wel op een efficiënte, duurzame manier uitgebreid? Moeten we de idee van ‘de stad' volledig herzien om steden leefbaar te houden? Hoe reduceren we de ecologische impact van megasteden? Hoe houden we deze urbane jungle van metaal, glas en beton leefbaar?

Ecologische stadswandeling

De wandeling start om 15:45 bij CAMPO, Nieuwpoort 31-35, 9000 Gent

Gents MilieuFront organiseert na het debat nog een stadswandeling met als thema stadsecologie. De gids, Erik Grietens, leidt ons door Gent met een ecologische kijk op de stad. We bezoeken voorbeelden die ons iets vertellen over lucht- en waterkwaliteit, natuur in de stad, energieverbruik en klimaatverandering. We passeren heel leefbare, maar ook minder leefbare stukjes van de stad. Inschrijven voor deze stadswandeling is niet meer mogelijk (volzet).

Over de sprekers

Tom Balthazar is sinds 2013 schepen van stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen. Drie beleidsdomeinen met drie keer dezelfde grote uitdaging; werken aan een duurzame, aangename en leefbare stad. Hij is al vele jaren politiek actief, maar nam pas in 2001 voor het eerst een mandaat op. Hij werd in oktober 2000 verkozen als gemeenteraadslid en werd door zijn collega's meteen aangeduid als voorzitter van de sp.a-fractie. Professioneel was Tom Balthazar tot januari 2007 actief als advocaat en docent aan de Gentse universiteit. Om zich ten volle kunnen inzetten als schepen, staakte hij in januari 2007 zijn werkzaamheden als actief advocaat. Hij blijft wel actief als hoofddocent medisch recht aan de UGent.

Henk Van Eijk is voorzitter van de stichting STAD+KAS, directeur eigenaar van bedrijfskundig advies bureau Kenlog b.v. en algemeen directeur van VersvandeKweker.nl B.V.. Hij heeft de afgelopen 8 jaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzame initiatieven en projecten. Henk is opgeroeid aan de rand van het Midden-Delflandgebied. De teloorgang van dit poldergebied gaf hem de kracht te willen bijdragen aan de oplossingen van vraagstukken op het gebied van milieu, schaarste van grondstoffen, groen ondernemerschap, creatie van nieuwe functies en het inspelen op maatschappelijke behoefte.

Roeland Samson is hoofddocent aan het departement Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen en woordvoerder van de onderzoeksgroep Endemic (Milieu-ecologie en Toegepaste Microbiologie) bestaande uit twee onderzoekslabo's. Onder leiding van Samson, spitst het Laboratorium voor Milieu- en Stadsecologie (EUREC-A) zich toe op drie onderzoeksthema's: milieugerichte plantenecofysiologie in het kader van voedselzekerheid en domesticatie van "multi-purpose" boomsoorten in de (sub)tropen, biomonitoring van luchtverontreiniging, en stedelijke ecologie, met onderzoeksonderwerpen rond stedelijk groen, stedelijke biogeochemische cycli en stadslandbouw, voornamelijk in relatie tot luchtverontreiniging.

Helena de Groot werkt als reporter en interviewer voor radio 1.
Over de gids

Erik Grietens is stedenbouwkundige en werkt al meer dan tien jaar als beleidsmedewerker voor Bond Beter Leefmilieu, de koepel van milieuverenigingen in Vlaanderen. Als lid van diverse adviescommissies volgt hij al jaren het milieu- en ruimtelijke ordeningsbeleid in Vlaanderen op de voet. Hij heeft door de jaren heen een ruime dossierkennis opgebouwd, kan de pijnpunten in het beleid feilloos blootleggen en weet welke duurzame alternatieven mogelijk zijn. Erik Grietens is mede-oprichter en bestuurder van het Gents MilieuFront.


Dromen van Gent © Mathias De Clercq


Organisatie: deBuren, CAMPO en Gents MilieuFront, met enthousiaste (communicatieve) steun van Natuurpunt Gent

In deze reeks

Met de reeks 'De gedroomde stad' onderzoeken we het toekomstperspectief van de stad. Betrokken burgers en experts ontmoeten elkaar en gaan met elkaar in gesprek. Wat eten toekomstige stadsbewoners? Hoe wonen ze? Hoe gaan ze om met het milieu en sociale vraagstukken? We kijken samen vooruit en proberen een beeld te schetsen van de stad die komen gaat

05.10.2013 De gedroomde stad #1: Het menu van de toekomst
(Museon, Den Haag)
22.01.2014 De gedroomde stad #2: De (a)sociale stad
(deBuren, Brussel)
15.05.2014

De gedroomde stad #3: Design van de toekomst
(Design Academy, Eindhoven)

17.05.2014 De gedroomde stad #4: Stedelijk groen en leefbaarheid
(CAMPO, Gent)

Foto's

Dit evenement is
afgelopen!

Vertel het verder: