De Nieuwe Preek #1

Schuld, Zinvragen & Vertrouwen

De Nieuwe Preek: lezingen in Utrecht tijdens de Maand van de Filosofie, gebaseerd op het thema Schuld en Boete. De excessen in de bancaire wereld, het wegwerken van overheidsschulden ten behoeve van Europa, grotere particuliere schulden: dit roept vragen op over zowel ons economisch systeem als over de manier waarop we zinvol en betaalbaar kunnen samenleven. Geven kunst en filosofie ons nieuwe antwoorden? Een lezing door Carlo Leget (Universiteit voor Humanistiek in Utrecht).

Carlo Leget is hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek en bijzonder hoogleraar op het gebied van ethische en spirituele vragen in relatie tot de palliatieve zorg in hospices. Recent schreef hij Ruimte om te sterven, een praktisch boek, bedoeld om stil te staan bij levensvragen en keuzes bij ziekte, als er weinig hoop op genezing is. Het boek is vooral geschreven voor zieken en naasten als zorgverleners, maar Leget biedt door zijn intelligente visie op onze omgang met lijden, afscheid nemen, schuld, zinvragen en vertrouwen ook zinvolle handvatten voor een maatschappij die in toenemende mate gedomineerd lijkt door wantrouwen.

Ook in deze reeks:


Organisatie: House of Commons, In de Houten Broek, LUCY, Universiteit voor Humanistiek i.s.m. deBuren

Vertel het verder: