Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken! #3

Van wie is de openbare ruimte?

Al duizenden jaren maken samenlevingen zich de kunst eigen om de dikwijls kleine ruimte in te richten met straten, huizen, parken ... Toch lijken we het goede samenspel tussen de overheid en de privésector, tussen de publieke en de private ruimte te verleren. Voorbeelden te over: de hopeloos versnipperde bebouwing, ontbrekende groene longen, onze tot nu toe vooral gemiste afspraken met klimaatvriendelijk bouwen, veelal afwezige goede sociale woningbouw, verkeersinfarcten, onoordeelkundig ingeplante bedrijvenparken, de oplopende ongelijkheid die zich ook ruimtelijk vertaalt, en ga zo maar door.

De thema’s en vragen die we moeten behandelen, dringen zich van alle kanten tegelijk op. Kunnen alle burgers rekenen op betaalbare goede woningen? Waar zullen ze werken? Maken we van klimaatneutraliteit een realiteit, en niet langer een mooie intentie? Hoe zorgen we ervoor dat in de dichtbevolkte Nederlanden iedereen kan wonen, werken, bewegen, ontspannen, kortom: leven? Voldoende stof voor een derde ‘Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken’ debat.

We gaan in gesprek met Christoph Grafe, Manu Claeys en Hanneke Schreuders.

Christoph Grafe is directeur van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi). Hij studeerde architectuur aan de TU Delft, architectuurgeschiedenis en -theorie aan de Architectural Association School in Londen en was werkzaam als architect in Amsterdam. Hij is redacteur van het Nederlandse architectuurtijdschrift OASE en The Journal of Architecture. Hij geeft sinds 2000 samen met Tony Fretton vorm aan de leerstoel Architectonisch Ontwerpen/Interieur aan de T.U Delft. Als publicist en wetenschapper heeft Grafe een reeks initiatieven ontwikkeld die zich op een kritisch debat over architectuur en de cultuur van het bouwen richten. Daarbij spreekt hij zowel het academische als het bredere publiek aan.

Manu Claeys is sinds 1997 zelfstandig schrijver en publiceert vooral essays en opinies over politiek, cultuur en stedenbouw. Hij is actief in BorgerhouDt van Mensen en richtte in 2004 het actiecomité De Ploeg op, een samenwerkingsverband van buurtcomités in en rond de Antwerpse Kievitwijk. Hij bracht in 2005 voor en vanuit het Antwerpse bewonerscollectief stRaten-generaal het viaduct van de Oosterweelverbinding onder de aandacht als een bedreiging voor de Antwerpse stadsontwikkeling. Eind maart 2013 publiceerde hij over het Oosterweeldossier het boek Stilstand - Over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie. Hij werkt momenteel aan een boek over burgeractivisme en de rol daarvan binnen de democratie.

Hanneke Schreuders werkt sinds 2009 bij Platform31, een landelijke kennisorganisatie voor stad en regio gevestigd in Den Haag. Ze werkt er rond verschillende thema’s zoals de publieke ruimte, zelforganisatie door bewoners en het aanpakken van slecht onderhouden goedkope koopwoningen. Zij is vanaf het begin bij een experiment rond de publieke ruimte betrokken. Schreuders studeerde sociologie en stadsgeografie in Utrecht. Ze zette vanuit haar studentenvereniging samen met een woningcorporatie een project op met kinderen om de wijk leuker te maken. Dit project vormde de aanleiding voor de oprichting van Stichting Move waarvan zij enige jaren directeur was en dat nu in vijf steden actief is.

Bekijk en beluister hier en hier de vorige 'ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken' -debatten.

Deze debatten nodigen sprekers uit om hun analyses, inzichten en verhalen te brengen over essentiële maatschappelijke vraagstukken, en om die visies ook te argumenteren. Geen boksmatch, wel een verdieping van het inhoudelijke gesprek over de verhouding tussen het publieke en het private belang. Toch een debat: hoe beleefd sprekers ook van gedachten wisselen, hun verhalen en hun antwoorden zullen grondig verschillen.

Organisatie: deBuren, DeWereldMorgen en Toneelhuis

Documenten

Lees hier de publicatie Nieuwe perspectieven voor publieke ruimten, door Platform31 (mede-auteur, Hanneke Schreuders) en Atelier Kempe Thill.

In de pers:

Ikke ikke ikke en de rest kan stikken! Van wie is de openbare ruimte?, door Dirk Barrez, DeWereldMorgen.be, 19 maart 2013

Vertel het verder: