Tussen Ziel en Zonde #3: De scheiding der seksen, onderdrukkend of bevrijdend?

Gesprekken over sekse, macht en religie

Hoewel in  de seculiere liberale samenleving – op openbare toiletten en kleedkamers na – de scheiding der seksen is opgeheven, zien we de laatste jaren een opkomst van het 'women-only'  fenomeen. Zo zijn wellness- en fitnesscentra voor vrouwen populair. Tegelijkertijd spelen in verschillende religieuze tradities seksegebonden voorschriften en praktijken ook nog een rol, zoals de scheiding in gebedsruimtes. Bepaalde ceremonies, zoals huwelijken en overgangsriten worden ook vaak nog door genderverschillen gemarkeerd.

Is de scheiding der seksen in zowel seculiere als religieuze ruimtes achterhaald en onderdrukkend of kan ze ook emanciperend zijn? Een gesprek met Sarah Bracke (KULeuven), Ida Dequeecker (VOK en Boeh!) en Victoria Vandersteen (UGent). Nadia Dala (auteur en journalist) modereert de reeks.

Meer over de reeks 'Tussen Ziel en Zonde'

God is terug! En vooral vrouwen lijken erdoor bekoord. Door de migratie, de toenemende culturele diversiteit alsook een groeiende belangstelling voor godsdienst en spiritualiteit is religie meer dan ooit voorwerp van maatschappelijk debat. Kwesties zoals de hoofddoek en de niqab wekken heel wat beroering en hebben alles te maken met vragen rond de rol van godsdienst in de publieke sfeer, maar ook de positie van de vrouw en normen rond haar lichaam en seksualiteit.

Dit najaar organiseren MANA, ella en deBuren een driedelige reeks rond de relatie tussen religie, seksualiteit en de positie van de vrouw in de maatschappij. In deze reeks zullen deskundigen op basis van hun onderzoek, ervaring of positie vertellen en debatteren over thema’s als het vrouwelijk lichaam en seksualiteit, leiderschap en autoriteit en de scheiding der seksen, in de religie maar ook daarbuiten in de seculiere samenleving.

Ook in deze reeks:


Organisatie: deBuren, MANA en ella i.s.m. De Centrale

Video's

 

Bekijk hier de TEDx lezing 'Faith versus tradition in islam' van Mustafa Akyol. In zijn lezing geeft Akyol onder andere aan hoe opmerkelijk het is dat mannen en vrouwen gemengd deelnemen aan de bedevaart naar Mekka, terwijl in alle andere publieke ruimtes in Saoedi-Arabië er sprake is van een strikte scheiding der seksen.

Foto's

Documenten

Vertel het verder: