Tussen Ziel en Zonde #1: Het vrouwelijk lichaam en seksualiteit

Gesprekken over sekse, macht en religie

God is terug! En vooral vrouwen lijken erdoor bekoord. Door de migratie, de toenemende culturele diversiteit alsook een groeiende belangstelling voor godsdienst en spiritualiteit is religie meer dan ooit voorwerp van maatschappelijk debat. Kwesties zoals de hoofddoek en de niqab wekken heel wat beroering en hebben alles te maken met vragen rond de rol van godsdienst in de publieke sfeer, maar ook de positie van de vrouw en normen rond haar lichaam en seksualiteit.

Dit najaar organiseren MANA, ella en deBuren een driedelige reeks rond de relatie tussen religie, seksualiteit en de positie van de vrouw in de maatschappij. In deze reeks zullen deskundigen op basis van hun onderzoek, ervaring of positie vertellen en debatteren over thema’s als het vrouwelijk lichaam en seksualiteit, leiderschap en autoriteit en de scheiding der seksen, in de religie maar ook daarbuiten in de seculiere samenleving.

Het vrouwelijk lichaam en seksualiteit

Sinds de seksuele revolutie, de emancipatiestrijd en de opkomende secularisering hebben vrouwen in onze samenleving zich ‘bevrijd' van dwingende normen rond hun seksualiteit en uiterlijk. De moraliteit wordt niet langer bepaald door wat je draagt en wel of niet laat zien. Tegelijkertijd eisen sommige jonge moslimvrouwen het recht op om een hoofddoek te dragen als deel van hun identiteit.

Hoe zit dat met verschillende traditionele geloofsopvattingen rond het bedekken en ontbloten van het vrouwelijk (en mannelijk) lichaam en hoe worden die in de huidige moderne samenleving geïnterpreteerd? Lezingen en een gesprek met Chia Longman (UGent, ella) en Naema Tahir (auteur van oa. Kostbaar Bezit en Een moslima ontsluiert). Nadia Dala (auteur en journalist) modereert de reeks.


Ook in deze reeks:


Organisatie: MANA, ella en deBuren met steun van Atlas | Stad Antwerpen

Video's

Foto's

Documenten

Vertel het verder: