Tussen Ziel en Zonde #2: Leiderschap en autoriteit

Gesprekken over sekse, macht en religie

Terwijl vrouwen stilaan in alle domeinen van het maatschappelijke leven gelijke rechten en toegang hebben verworven, zijn de religieuze instellingen vaak terughoudender op het vlak van gendergelijkheid en zijn er verschillende tradities waar vrouwen nog altijd geen posities innemen in de rol van bijvoorbeeld priester, imam of rabbijn.

Hoe zit het vandaag met de rol van vrouwen als leiders binnen hun respectievelijke religieuze gemeenschap? Worden zij aanvaard als religieuze leiders of hebben zij evengoed te maken met fenomenen zoals het ‘glazen plafond'? Afhankelijk van de traditie, zijn officiële titels en machtsposities wel zo relevant of zijn er andere vormen van religieuze beleving en autoriteit? Een panelgesprek met Jürgen Mettepenningen (theoloog KU Leuven), Dr. Floriane Chinsky (eerste vrouwelijke rabbijn in België, synagoge 'Chir Hadach') en Leyla Çakir (eerste vrouwelijke moskeevoorzitster van Nederland en huidig voorzitter van de moslimvrouwenorganisatie Al-Nisa). Nadia Dala (auteur en journalist) modereert de reeks.

Bekijk hier het introductiefilmpje met Julien Klener, Rik Torfs en Özcan Hidir over de (leiders)rol van vrouwen binnen het jodendom, het christendom en de islam.

 

Meer over de reeks 'Tussen Ziel en Zonde'

God is terug! En vooral vrouwen lijken erdoor bekoord. Door de migratie, de toenemende culturele diversiteit alsook een groeiende belangstelling voor godsdienst en spiritualiteit is religie meer dan ooit voorwerp van maatschappelijk debat. Kwesties zoals de hoofddoek en de niqab wekken heel wat beroering en hebben alles te maken met vragen rond de rol van godsdienst in de publieke sfeer, maar ook de positie van de vrouw en normen rond haar lichaam en seksualiteit.

Dit najaar organiseren MANA, ella en deBuren een driedelige reeks rond de relatie tussen religie, seksualiteit en de positie van de vrouw in de maatschappij. In deze reeks zullen deskundigen op basis van hun onderzoek, ervaring of positie vertellen en debatteren over thema’s als het vrouwelijk lichaam en seksualiteit, leiderschap en autoriteit en de scheiding der seksen, in de religie maar ook daarbuiten in de seculiere samenleving.

Ook in deze reeks:

Organisatie: MANA, ella en deBuren i.s.m. Daarkom

Video's

Foto's

Documenten

Vertel het verder: