State of the EU 2012: "Laten we Europeanen blijven" door Jan Leyers

Jan Leyers

Naar aanleiding van de Europese feestdag (9 mei) organiseert Ryckevelde jaarlijks de 'State of the European Union', een lezing over de Europese integratie door een vooraanstaande Europa-watcher, in samenwerking met het Vlaams Parlement en het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA). Dit jaar horen we van Jan Leyers hoe hij de toekomst van Europa ziet. Zijn State of the European Union heeft als titel ‘Laten we Europeanen blijven'.

Ryckevelde, het Vlaams Parlement en VLEVA dagen ook elk jaar Vlaamse jongeren uit om een beeld te schetsen van hun ideale Europa, ofwel via een opstel ofwel door middel van een creatief werkstuk. De uitreiking van de prijzen gebeurt in het kader van de State of the Union, in het Vlaams Parlement.
Meer info.

Programma

10:30    Ontvangst
11:00    Verwelkoming door de voorzitter van het Vlaams Parlement
11:15    'Junior State of the European Union': bekendmaking van de winnaars en voordracht van de winnende bijdrage
11:45    'State of Creanovative': bekendmaking van de winnaars en presentatie van het winnende project
12:00    Broodjeslunch
13:00   'State of the European Union', uitgesproken door Jan Leyers.
13:40    Receptie
14:30    Einde

Dit evenement is
afgelopen!

Vertel het verder: