Gegoten Lood #2: Nezha Haffou - Some reflections on the Moroccan (re)evolution

Lezingenreeks over de verhouding kunst, politiek, activisme en de media

Nezha Haffou was tot 1997 docent Engelse taal en letterkunde aan de Mohammed V Universiteit te Rabat (Marokko). In de voorbije jaren was ze vooral werkzaam in het onderwijs en was ze betrokken bij een project over meertaligheid in het Brusselse onderwijs. In De Pianofabriek is ze verantwoordelijk voor de vrouwenwerking. Ze publiceert over thema’s als diversiteit, vrouwen, postkolonialisme en de kunsten.
Nezha Haffou heeft een uitgesproken mening over verscheidenheid en integratie; lees het artikel Nezha Haffou, Pianofabriek: 'Integratie moet van twee kanten komen' op brusselnieuws.be.

Morocco participates today in the Arab Spring with a difference commonly called  ‘L’exception marocaine’ /’The Moroccan difference’. It refers to a democratic process that has taken place since 90s.  What is then this difference? And what are the actual dynamics between The Movement of 20th February, which challenges this exception and other forces in the country? Nezha Haffou is going to cast a critical look at the present situation from her perspective as a woman who has lived her early youth in the repressive years of the 70s.


Gegoten Lood # 2 is een project op het snijpunt van beeldende kunst, performance, (politiek) activisme en filosofische reflectie opgezet door Erwin Jans, Ingrid Rollema en Stef Van Bellingen. De artistieke ruimte wordt een 'openbare plek' met ontmoeting en convivialiteit, maar ook van conflict en discussie via een debat- en lezingenprogramma:


Het kloppend hart van Gegoten Lood #2 wordt gevormd door een tentoonstelling in De Markten, waarin werken worden getoond van internationale kunstenaars als Harun Farocki, Arjen Klerkx, Rabih Mroué, Michelangelo Pistoletto, Ingrid Rollema, Farid Jafari Samarghand, Steve Schepens, Merlin Spie, Vadim Vosters, Ief Spincemaille en Du Wang. De geëxposeerde werken reflecteren eigenzinnig op de politiek-maatschappelijke werkelijkheid van dit moment: een complexe verstrengeling van economische crises, politieke malaise, revolutionair elan, repressief geweld, exponentiële informatiegroei, explosieve opkomst van sociale media, terugkeer van religies, ecologische dreiging, etcetera.

Dit evenement is
afgelopen!

Vertel het verder: