Lof der zotheid, editie 2011 (NL)

Moderne zotheid op de hak genomen

Hoe zou Erasmus’ Lof der zotheid (1511) er nu, 500 jaar later, hebben uitgezien? Moderne politici, bankiers, religieuze leiders en wetenschappers… Erasmus zou er wel raad mee hebben geweten. deBuren, de Balie en de SLAA (Amsterdam) organiseren twee avonden waarbij een drietal prominente sprekers met de nodige humor en ironie een hedendaagse misstand aan de kaak stelt. In navolging van Erasmus’ beroemde personage de Zotheid, en in het kader van het Erasmusjaar.

Dit evenement is
afgelopen!

Vertel het verder: