Beste Multatuli, ... #5: David Van Reybrouck

In het kader van het Multatuli-jaar 2010 houdt David Van Reybrouck de vijfde Multatulilezing. In deze lezing-in-briefvorm vraagt hij advies aan Multatuli over hedendaagse problematiek rondom interculturalisme en (post-)kolonialisme, toegespitst op Congo en de ‘viering’ van de Congolese onafhankelijkheid. Daarna gaat hij in gesprek met Tjeerd Bijman (VPRO, Buitenhof).

De bezoekers krijgen tevens de gelegenheid om de speciale Congo-tentoonstelling van Museum M te bezoeken.

In samenwerking met 30CC en Museum M

Video's

Foto's

Vertel het verder: