De culturele branding van Europa

Cultuur als Europees bindmiddel?

Kan cultuur de Europese integratie bevorderen? Diversiteit is het credo binnen Europa, maar kan de Unie wel overleven zonder een gemeenschappelijke culturele dimensie in te bouwen in haar verdragen en de communicatie met haar burgers? Katherine Watson, acting director van de European Cultural Foundation, Irini Ivoni Pari, vice-president van het Europees Economisch en Sociaal Comité en Tom Vanderbauwhede, managing director van het communicatiebureau Lemento, gaan in gesprek. Martin Hope (British Council) modereert het gesprek.  

Begin maart stelde de Europese Commissie een nieuw erfgoedlabel voor. Een site, zoals de ruïne van Ename in België, kan vanaf nu officieel als Europees Erfgoed bestempeld worden. Dit moet niet alleen de lokale economie ten goede komen, maar ook ‘het gevoel vergroten bij de EU-burgers dat ze deel hebben aan een gemeenschappelijke Europese identiteit en behoren tot een gemeenschappelijke culturele ruimte’.

Kan cultuur onze integratie bevorderen? De Verenigde Staten, waar cultuur en geschiedenis heel succesvol werden en worden ingezet ter bevordering van de eenmaking, bewijzen dat het mogelijk is. Maar kan Europa zich op dit vlak spiegelen aan de VS? De bekende uitdrukking ‘eenheid in verscheidenheid’ die de Europese beleidsmakers graag in de mond nemen als het gaat over integratie mag dan wel mooi klinken, het zet vooral ook de verschillen tussen EU-burgers in de verf. Overleeft Europa het credo van de (culturele) diversiteit?

Cultuur heeft altijd een relatief kleine rol gespeeld in Europa. Het is een van de weinige gebieden waarvoor de Europese Commissie geen bevoegdheid heeft. Cultuurbeleid is iets waarvan we vinden dat het op nationaal niveau kan/moet plaatsvinden. Het overkoepelende Europese cultuurbeleid fungeert slechts als een aanvulling op het beleid van de afzonderlijke lidstaten. Wordt hierdoor verdere eenmaking niet belemmerd? Hadden we bij de vorming van de Europese Unie meer aandacht moeten hebben voor een gemeenschappelijke culturele dimensie? En kan de huidige Unie wel standhouden zonder deze dimensie in te bakken in haar verdragen en in de communicatie met haar burgers?  

Katherine Watson is acting director van de European Cultural Foundation. De organisatie ondersteunt actief culturele samenwerking en wil van cultuur een politieke prioriteit maken binnen Europa. Hun focus ligt op dit moment op culturele diversiteit.

Irini Ivoni Pari is vice-president van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). Het EESC is een onafhankelijk en deskundig adviesorgaan van de Europese Unie. Het EESC fungeert ook als brug tussen de Europese instellingen en het maatschappelijk middenveld wiens rol zij permanent willen versterken.

Tom Vanderbauwhede is managing director van Lemento (Antwerpen), het communicatiebureau dat hij samen met Nele Slabbinck oprichtte in 2000. Lemento is gespecialiseerd in corporate en public branding en kan zowel grote bedrijven, politieke overheden (zoals de Belgische overheid) als culturele instellingen tot haar klanten rekenen.

Martin Hope (British Council) modereert het debat.

Foto's

Vertel het verder: