Planning in Paramaribo. Kennisoverdracht in ontwikkelingssamenwerking

VRP organiseert in samenwerking met deBuren een debat over de mogelijkheid en de meerwaarde van kennisdeling en samenwerking tussen een stad in het noorden en een stad in het zuiden. Hiervoor trekken we naar Paramaribo, samen met de studenten van Artesis.

In het kader van de Stedenband tussen Antwerpen en Paramaribo kwam een studie tot stand waarmee eind 2007 vier studenten (Bram Adams, Sara Kooyman, Sigrid Heirman en Iggino Stuyck) de VRP -eindwerkprijs wonnen met hun eindwerk over ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën voor twee delen ("Rivieroever (ressort Centrum)" en "(ressort) Weg naar Zee") van de stad Paramaribo. Sindsdien werkt de opleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van Artesis (Hogeschool Antwerpen) samen met partners uit de Surinaamse hoofdstad aan strategische plannen voor Paramaribo. Ook dit jaar wordt verder gewerkt aan de samenwerking die ondertussen is uitgebreid met de opleidingen Architectuur en Monumenten- en Landschapszorg.

Welke bijdrage kunnen Vlaamse en andere Europese planners hieraan leveren? Een open debat tussen experts in ontwikkelingssamenwerking en de experts die de ruimtelijke planning en het monumentenbeleid, ... in Paramaribo ondersteunden. Hoe organiseer je die kennisuitwisseling? Welke obstakels tref je? Hoe ga je praktisch tewerk? Welke resultaten mogen we vooropstellen? Hoe creëer je een duurzame samenwerking? Met ondermeer Betty De Wachter (diensthoofd team Internationaal VVSG) en Peter De Smet (Departement Internationaal Vlaanderen)."

In samenwerking met De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en Ruimte.


De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning.
De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) werkt aan een breed draagvlak voor kwaliteit en duurzaamheid in stedenbouw en ruimtelijke ordening. In haar werking en communicatie mikt de VRP op planologen en stedenbouwkundigen, alsmede op iedereen die met ruimte en stedenbouw bezig is. Met studiedagen, vorming, panelgesprekken, de publicatie van het praktijkblad Ruimte en een vernieuwde website voedt de vereniging het debat over de theorie en de praktijk in het vakgebied.
www.vrp.be


Ruimte
Ruimte is het vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP). Het blad besteedt aandacht aan theorie en beleid, maar vooral aan goede praktijkvoorbeelden in binnen- en buitenland. Ruimte heeft ook oog voor de ruimtelijke aspecten van aanverwante sectoren  (economie, mobiliteit, vastgoed, architectuur, toerisme, natuur, landbouw, publiek domein, landschapsarchitectuur, woonbeleid). Het tijdschrift verschijnt driemaandelijks.
www.ruimte-magazine.be

Dit evenement is
afgelopen!

Vertel het verder: