De filosofische Darwin: Johan Braeckman

Homo Universalis

Deze herfst haken we weer in op het Darwinjaar. Een drieluik met als thema ‘de filosofische Darwin’, waarbij de klemtoon ligt op de gigantische invloed van Charles Darwins ideeën op het uitgebreide domein van mens en wetenschap. Geen biologen dus, maar filosofen die het darwinisme uitdragen op een bijzonder aanstekelijke en intelligente manier.

Als wijsgerig antrolopoog onderzoekt prof. dr. Johan Braeckman (Ugent) ‘de menselijke natuur’, oftewel de vraag naar de verzameling karakteristieken die de mens tot mens maakt.  Nagenoeg alle filosofen hebben ideeën ontwikkeld over de menselijke natuur. De een is sceptisch, de ander niet. De hedendaagse wijsgerige antropologie onderzoekt deze kwesties aan de hand van ideeën uit de filosofische traditie en door gebruik te maken van inzichten ontwikkeld door moderne wetenschappelijke disciplines zoals de sociale psychologie, de evolutiepsychologie, de economie, de archeologie, de cognitieve wetenschappen, enzovoort.  Johan Braeckman laat zich daarbij vooral leiden door darwinistische inzichten en de door Darwin geïnspireerde hedendaagse filosofen en wetenschappers.

Johan Braeckman is mede-initiatiefnemer van het onderzoeksproject ‘naar een beter begrip van de evolutietheorie in Vlaanderen’ van de Universiteit Gent. De website www.evolutietheorie.be staat daarin centraal en biedt een schat aan informatie voor iedereen, van klein tot groot, om de leer van Darwin beter te leren kennen en te begrijpen.

Prof. dr. Braeckman praat met Joël De Ceulaer (Knack) over de menselijke natuur en de invloed van Darwin maar ook over de noodzaak van een bredere en betere kennis van de evolutietheorie.

Interessante website:  http://evolutietheorie.be/

Foto's

Dit evenement vond plaats op maandag 7 december 2009

Flagey | Studio 1, Heilig Kruisplein, 1050 Brussel

Vertel het verder: