Guido Lauwaert: Elsschot en de vrouwen

"Guido Lauwaert mag dan wel, zoals hij me ooit zelf in een mail schreef, als 'een avonturier door de literaire wereld' trekken, zijn kennis van de geschriften van Willem Elsschot wordt alleen door zijn ergste, uiteraard vooringenomen vijanden betwist. Bovendien heeft hij als criticus en recensent, zoals Jacques den Haan ooit zei, 'de instelling van een boekhandelaar': Lauwaert probeert de mensen te verlokken een boek te lezen. Een nobel streven dezer dagen", dixit Rik Van Cauwelaert (Knack) over Guido Lauwaert en diens essay Elsschot en de vrouwen.

Daarin beschrijft Lauwaert de plaats en de betekenis van de vrouwen in het werk van de bekendste Vlaamse auteur van de twintigste eeuw. In zijn boeken geeft Elsschot niet zelden een wurgend beeld van het familieleven. Lauwaert toont echter zeer overtuigend aan dat Elsschots harde oordeel meer nuances bevat dan op het eerste gezicht lijkt. In latere teksten, zoals in Het dwaallicht, is het geen klaagzang in de werkelijke zin van het woord, maar eerder een winterlied. De ouder wordende heer kan niet zonder de zorgen van zijn vrouw. In Het tankschip, zo merkt Lauwaert schrander op, wordt de vrouw zelfs heilig verklaard.

Vrouwen vormen de centrale personages bij Elsschot. Elke kans greep hij aan om de vrouw, de moeder voorop, op te hemelen. Het fascinerende oeuvre van Willem Elsschot heeft nog lang niet alle geheimen prijsgegeven. Slechts weinigen zijn in staat om werkelijk door te dringen tot de kern van zijn werk. Dankzij Guido Lauwaert ligt die brede appreciatie van Willem Elsschot binnen ieders handbereik. Rik van Cauwelaert leidt in.

In samenwerking met Meulenhoff-Manteau

Foto's

Dit evenement is
afgelopen!

Vertel het verder: