Literatuur en Vriendschap

Erfgoeddag 2009 staat in het teken van 'Uit vriendschap!?'. Naar aanleiding daarvan slaan het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, de Coördinatie Erfgoeddag en FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed), de handen in elkaar. Ze nodigen je uit om mee te reflecteren en te debatteren over hoe vriendschap in het verleden én vandaag en binnen verschillende maatschappelijk-culturele contexten gepercipieerd, beleefd en nagestreefd wordt. Sociologen nemen regelmatig de term 'de geïndividualiseerde samenleving' in de mond, waarvan het sociale kapitaal zienderogen slinkt. Wat betekent dit voor vriendschap? Verwordt vriendschap tot een bedreigd goed? Tot cultureel erfgoed dat we dienen te koesteren en te bewaren, zodat ook volgende generaties dit kunnen herkennen en weten te waarderen? Of is vriendschap onlosmakelijk verbonden met de menselijke existentie en in die zin vanzelfsprekend?

De eerste avond wordt nader ingegaan op literatuur en vriendschap. Auteurs en goede vrienden David Van Reybrouck en Geert Buelens zijn te gast en praten over hun eigen vriendschap en voorbeelden van echte vriendschap in de literatuur. Piet Joostens (Het beschrijf) doet onderzoek naar vriendschap en leidt de avond in.

In samenwerking met met FARO, Coördinatie Erfgoeddag en Het beschrijf

Foto's

Dit evenement vond plaats op vrijdag 27 februari 2009

FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Vertel het verder: