OPROEP Bâtard: What are your concerns?

Bâtard 2013 staat dit jaar in het teken van gezamelijke bezorgdheden. Welke vragen of bezorgdheden in uw praktijk, uw professionele bezigheden, maar ook in uw privéleven houden u bezig? Bâtard richt deze vraag tot alle 'jonge' filosofen, kunstenaars, activisten, studenten en burgers. Deze oproep sluit op 2 mei 2013. Stuur uw antwoord naar call@batard.be.
Nieuws
Door deBuren

Het programma van Bâtard 2013 zal worden bepaald door de antwoorden op de vraag: what are your concerns? Wat zijn uw bezorgdheden? Welke vragen of bezorgdheden in uw praktijk, uw professionele bezigheden, maar ook in uw privéleven houden u bezig?

Bâtard richt deze vraag tot alle 'jonge' filosofen, kunstenaars, activisten, studenten en burgers en is ervan overtuigd dat veel van deze bezorgdheden gedeeld zijn en dat ze het uitgangspunt kunnen vormen om samenwerkingen aan te gaan.

De antwoorden worden in kaart gebracht en gepubliceerd. Eind november 2013 wil Bâtard alle betrokkenen uitnodigen voor een weeklang congres waarin workshops, lezingen en presentaties rondom het thema worden georganiseerd om zo dialoog te bevorderen.

Een aantal deelnemers zullen na selectie de kans krijgen om gedurende een maand (augustus - september) samen te werken aan een collectief werk dat als antwoord moet dienen op alle geuite bezorgdheden. Begin december wil Bâtard het congres laten evolueren in het eigenlijke festival. Tijdens het Bâtardfestival 2013 kunnen de geselecteerde kunstenaars hun eigen werk tonen alsook het collectieve werk.

DEZE OPROEP SLUIT OP 2 MEI 2013: stuur uw antwoord/bezorgdheden naar call@batard.be

Als u een werk wilt tonen op het festival, gelieve dan meer informatie toe te sturen over uw praktijk en/of werk.

Alle info op www.batard.be.

Bâtard 2012 Brussel from Batard Festival on Vimeo.

Vertel het verder: