C.H.I.P.S. vzw publiceert verslag 'Mind Europe' via online uitgever LuLu.com

'The User is the Content - 10 scenarios for the future' is het resultaat van een editie van onze 'Mind Europe'-seminaries. De publicatie bevat tien toekomstscenario's voor de ontwikkeling van cyberspace en 'user generated content'.
Door deBuren op Tue 16 Jun 2009
Nieuws

C.H.I.P.S. vzw publiceert verslag 'Mind Europe' via online uitgever LuLu.comThe User is the Content - 10 scenarios for the future is het resultaat van de vijfde editie van 'Mind Europe'. Deze expertbijeenkomst met publiek avonddebat werd voor deBuren georganiseerd door C.H.I.P.S. vzw in april 2007.

De publicatie bevat toekomstscenario's voor de ontwikkeling van cyberspace en 'user generated content'. De tien teksten vloeien direct voort uit de presentaties van evenveel internationale experts: Jan Bierhoff, John Buckman, Paul Gerhardt, Loïc Le Meur, Stuart Nolan, Ana Pejcinova, Dick Rijken, Evi Werkers, Clo Willaerts en Bob Young. deBuren vroeg hen een dag lang te discussiëren over hoe zij de ontwikkeling zien van publiceren op internet.

Meer informatie over het seminarie en de sprekers vindt u hier.

Het boekje wordt aangeboden via www.LuLu.com. Geheel in de geest van het seminarie en dus volgens het POD-principe. POD of 'printing-on-demand' betekent dat iedereen zijn eigen boek kan uitgeven en er precies zoveel gedrukt worden als er worden verkocht. De publicatie is beschikbaar in gedrukte vorm (? 15.99) en als download (? 4.99).

Vertel het verder: