Mediacafé

Mediacafé is een initiatief van deBuren, Fonds Pascal Decroos en VVOJ. In een gemoedelijke sfeer behandelen experts thema’s die in ruime zin aan media en (onderzoeks)journalistiek zijn gerelateerd. De cafés zijn open voor iedereen. We drijven mee op de actualiteitsgolf, maar gaan evengoed diepgaander te werk. We leggen de journalisten graag eens zelf op de rooster, maar wees gerust, we laten hen wél uitspreken…

Elk jaar vinden er zes Mediacafés plaats, vier in Gent en twee op verschillende locaties in Nederland.

In samenwerking met VVOJ, Fonds Pascal Decroos en met de vriendelijke steun van VVJ.
Zebrastraat is onze vaste locatiepartner in Gent.

  De hashtag voor de mediacafé debatten is #mediacafe


Mediacafé | Breek uit je mediabubbel

Debatten

15 mei 2017 - 19:30 > 21:00

Het internet heeft een stortvloed aan informatie mogelijk gemaakt. Om ons een overzicht in de chaos te bieden, maken mediakanalen gebruik van algoritmen die ons nieuwsaanbod personaliseren. Het gevolg is dat we steeds meer in een mediabubbel gaan leven. Zwevend in onze eigen waarheid, zijn we losgezongen van de werkelijkheid. In hoeverre zijn de media verantwoordelijk voor het in standhouden van onze nieuwsbubbels? Hoe kunnen we zelf weer grip krijgen op onze informatievoorziening? Willen we überhaupt uit onze bubbel treden en andere perspectieven in oogschouw nemen? Met Arno Veenstra (datawetenschapper Blendle), Hans Nijenhuis (Algemeen Dagblad), Judith Möller (UvA) en Eric Goens (Vlaams journalist en reportagemaker). Moderator is Hadjar Benmiloud (Vileine.com).

Mediacafé | Kruisbestuiving journalistiek en wetenschap: een goede zaak?

Debatten

4 mei 2017 - 19:30 > 21:00

Journalisten en wetenschappelijk onderzoekers opereren doorgaans in gescheiden werelden, maar hebben ze geen gemeenschappelijke taak? Tijdens dit mediacafé gaan we in op de relatie tussen wetenschappers en journalisten. Moeten ze meer of minder samenwerken? Kunnen ze elkaar versterken/van elkaar leren? Zo ja/nee, waarom wel/niet? Met Bea Cantillon (Universiteit Antwerpen), Marcel Metze (De Onderzoeksredactie, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) en Ann Dooms (VUB, vakgroep wiskunde). Reinout Verbeke modereert.

 

Mediacafé | Hoe (on)betrouwbaar zijn de media?

Is mediabashing een (politieke) strategie of een terechte kritiek?

Debatten

23 maart 2017 - 19:30 > 21:00

In deze gepolariseerde maatschappij worden de media almaar vaker van onzuivere praktijken en partijdigheid beschuldigd. Is de huidige mediakritiek terecht? Of gaat het om een doelbewuste strategie? Welke rol spelen en krijgen de media vandaag? En is dat de rol die het publiek van hen verwacht? Met Tim Pauwels (VRT), Roxane van Iperen (auteur, jurist, strateeg en publicist) en Pieter Bauwens (hoofdredacteur Doorbraak). Anneleen Van Offel modereert.

Mediacafé | Nieuw Feminisme

Zijn de mainstreammedia klaar voor nieuw feminisme?

Debatten

17 november 2016 - 20:00 > 22:00

Zijn de mainstreammedia klaar voor nieuw feminisme? Een debat over de gelaagde identiteiten van vrouwen, de blinde vlekken van de media en hoe we elkaar beter leren zien. Aan de hand van recente, relevante cases leggen we media langs de lat en bespreken we hoe het anders kan.

Mediacafé | Feminisme: de m/v in de media

Debatten

10 november 2016 - 19:30 > 21:00

Moeten onze mainstream media, die bijdragen tot de publieke opinie, streven naar gendergelijkheid en dus inherent/structureel feministischer worden? Het nieuw-feminisme heeft veel gezichten, maar kent één gemene deler: het streven naar gendergelijkheid. De media zouden daartoe kunnen bijdragen, maar doen ze dat ook? Met Marleen Teugels (voormalig journalist en huidig directeur van Amazone), Linda Duits (onafhankelijk sociaal wetenschapper) en Evelien Chiau (freelance journalist). Nathalie Le Blanc (auteur, journalist Knack Weekend) modereert.

Mediacafé | (On)partijdigheid bij heikele topics

In het kader van Filip Claus' fototentoonstelling Hebron

Debatten

6 oktober 2016 - 19:30 > 21:00

In welke mate is een fotograaf, een reportagemaker of journalist verplicht in zijn werk verschillende perspectieven te belichten? Moet hij de visies van alle partijen tonen, voor een kritisch weerwoord zorgen, of volstaat het om aan te geven waar hij de klemtoon legt? Hoe omgaan met verwijten van partijdigheid of subjectiviteit? We gaan in gesprek met onder meer Filip Claus (fotojournalist) en Bruno Struys (journalist). Anneleen Van Offel (schrijver) modereert.

 

Mediacafé | Cartoons: vrije meningsuiting vs. discriminatie

Eeuwig balanceren op een niet duidelijk te trekken lijn?

Debatten

28 april 2016 - 19:30 > 21:00

Cartoons doen ons vaak lachen, maar zoeken niet zelden de fluïde grens op tussen het ongemakkelijke en het onaanvaardbare. Hoe ‘Charlie' zijn we nog als er spot gedreven wordt met de aanslagen in Brussel, de verdronken peuter Aylan of de eerste schooldag in Molenbeek? De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is duidelijk. Iedereen is vrij te zeggen en schrijven wat hij wil, zelfs uitspraken die kwetsen, choqueren of verontrusten. Maar stopt de discussie daar? Is de macht van cartoons in de media niet net te groot om in alle vrijheid beelden de wereld in te sturen? Moeten daar andere regels gelden? Wie trekt die lijn en beslist wat wel mag en wat niet? Waar stopt politieke correctheid en begint censuur? Welk standpunt nemen cartoonisten, journalisten en redacteurs in? We gaan in gesprek met de Nederlandse politieke tekenaars Tjeerd Royaards en Joep Bertrams. Vlaams journalist Trui De Maré (VRT) modereert de avond. We wachten nog op de definitieve bevestiging van de derde spreker.

Mediacafé | De rol van de media in tijden van crisis (Gent)

Debatten

17 maart 2016 - 19:30 > 21:00

Al meegemaakt? Je pikt iets op over een grootschalige crisis (in bijvoorbeeld Venezuela, Zuid-Sudan of Indonesië), maar op televisie en in kranten blijft het verdacht stil. Zelfs wanneer je online gaat zoeken, vind je er amper iets over terug. Waarom nemen mediaredacties de collectieve beslissing bepaalde crisissituaties weg te zetten als een non-issue? Uitzonderlijk trekt een lone ranger ten strijde tegen deze mediastiltes. Vaak een enkele journalist die poogt een onbesproken (inter)nationale crisis tóch in het daglicht te plaatsen. En omgekeerd: waarom worden bepaalde crisissen net wél door de media uitgekozen als topic? Hoe groot is de macht van de media en hoe beïnvloeden de keuzes van de media de publieke opinie in tijden van crisis? Met Minka Nijhuis (freelance journalist o.a. Vrij Nederland, auteur Birma. Land van geheimen), Stijn Joye (Center for Journalism Studies, UGent) en Pieter Stockmans (onderzoeksjournalist, co-auteur De jihadkaravaan). Nico Haasbroek (journalist, oud-hoofdredacteur NOS) modereert. 

Mediacafé | De rol van de media in tijden van crisis (Amsterdam)

Debatten

29 februari 2016 - 20:00 > 21:30

Al meegemaakt? Je pikt iets op over een grootschalige crisis (in bijvoorbeeld Venezuela, Zuid-Sudan of Indonesië), maar op televisie en in kranten blijft het verdacht stil. Zelfs wanneer je online gaat zoeken, vind je er amper iets over terug. Waarom nemen mediaredacties de collectieve beslissing bepaalde crisissituaties weg te zetten als een non-issue? Uitzonderlijk trekt een lone ranger ten strijde tegen deze mediastiltes. Vaak een enkele journalist die poogt een onbesproken (inter)nationale crisis tóch in het daglicht te plaatsen. En omgekeerd: waarom worden bepaalde crisissen net wél door de media uitgekozen? Hoe groot is de macht van de media en hoe beïnvloeden de keuzes van de media de publieke opinie in tijden van crisis? Met Joost Oranje (oud-journalist NRC Handelsblad, hoofdredacteur Nieuwsuur - NOS & NTR) Ruth Vandewalle (oorlogscorrespondent Egypte) en Thijs Bouman (Universiteit Groningen). Nico Haasbroek (journalist, oud-hoofdredacteur NOS) modereert.

Mediacafé | Ngo's en journalistiek: een raadzame alliantie?

Debatten

26 november 2015 - 19:30 > 21:15

De wereld is een global village, maar het aantal buitenlandse correspondenten in vast dienstverband daalt gestaag. Tezelfdertijd groeit het belang van ngo's als getuigen ter plaatse, maar hoe betrouwbaar is die informatie? Is samenwerking tussen ngo's en media wenselijk? Kunnen ngo's investeren in journalistiek en, omgekeerd, kunnen journalisten geld aanvaarden van ngo's? Met Stefan Verwer (Oxfam Novib), Sarah Van Leuven (Center for Journalism Studies, Ugent), Jan Lamers (MO*) en Dick van Eijk (NRC Handelsblad). Stefan Blommaert (VRT) modereert.

Mediacafé | Radio is terug van nooit echt weggeweest

Debatten

29 oktober 2015 - 19:30 > 21:15

Het succes van de podcastreeks Serial heeft het radiolandschap in de VS voorgoed veranderd. Vinden nieuwe vormen van radio ook bij ons een goede voedingsbodem? Nederlands radiomaker Stef Visjager (Radiomakers Desmet), Zweeds podcastwonder Kristoffer Triumf (VÄRVET) en Vlaams audiotalent Katharina Smets (In the dark BE) delen hun ervaringen. Radiomaker Helena de Groot modereert. Er broeit wat in radioland!

Mediacafé NL | De journalist-activist: een deontologisch dilemma?

Debatten

19 oktober 2015 - 20:00 > 21:30

Waar houdt de journalist op en begint de activist? Is het problematisch als een journalist zich gedocumenteerd en transparant inzet voor een bepaalde zaak of onderwerp? Wat zijn de regels? Of is het een illusie te denken dat journalistiek in tijden van constructive journalism, stakeholder journalism en oplossingsgerichte journalistiek nog waardevrij en slechts informerend is? Moderator Nico Haasbroek (auteur, oud-hoofdredacteur NOS) gaat in gesprek met Lonneke van Genugten (OneWorld), Mark van Baal (follow this) en Orlando Verde (blogger, schrijft voor o.a. MO* en Kif Kif).

Mediacafé | De devaluatie van persfotografie

Debatten

23 april 2015 - 19:30 > 21:00

Fotografie is volgens een enquête van Vacature dé droomjob. Vacatures voor fulltime persfotografen zijn echter schaars. Wordt het beroep bedreigd nu bijna iedereen altijd een camera op zak heeft? Betaalt men persfotografen voldoende voor hun werk?

Mediacafé | De vernieuwers van de journalistiek

Ontmoetingen

26 februari 2015 - 19:30 > 21:00

Voorbij zijn de tijden waarin nieuws en informatie uitsluitend van de journalist naar de burger stroomden. De digitale revolutie heeft de weg geopend naar nieuwe vormen van (onderzoeks)journalistiek waarbij big data een steeds belangrijkere rol speelt. Crowdsourcing, burgerjournalistiek, data driven journalism; en waarom niet eens een newsgame maken? René van Zanten (Stimuleringsfonds voor de Journalistiek) geeft een presentatie en gaat in gesprek met Philippa Law (GuardianWitness, BBC Fusion, BBC Voices) en Hans Dreesen (VRT Startup). Moderator: Helena De Groot (Klara).

Mediacafé NL | De communicatieoorlog

Onderzoeksjournalisten en communicatie-experts: de gladiatoren in de nieuwsarena

Debatten

18 februari 2015 - 20:00 > 21:30

Vaak komen nieuwsfeiten pas aan het licht na een onzichtbaar gevecht tussen de pers enerzijds en de politiek of het bedrijfsleven anderzijds. We plaatsen ons middenin deze strijd tussen nieuwsredacties en degenen over wie ze rapporteren. Nico Haasbroek (oud-hoofdredacteur NOS) gaat in gesprek met communicatie-experts Maryse Ducheine en Jeroen Wils en journalisten Steven Samyn (De Tijd) en Pieter Klein (RTL Nieuws).

Mediacafé | Journalist, behoed ons voor de expertocratie!

De burger informeren over een steeds complexere wereld

Debatten

11 december 2014 - 19:30 > 21:30

Onderschatten de media met hun almaar kortere, vereenvoudigde verslaggeving het intellect van de burger? Heeft de journalistiek zich voldoende aangepast aan een meer complexe maatschappij? Hoe kan de journalist zijn rol daarin blijven spelen? Met Maxie Eckert (De Standaard), Dirk Draulans (bioloog, Knack-journalist, schrijver) en Tamar de Waal (UvA, freelance journalist). Trui De Maré (VRT) modereert.

Mediacafé | Journalistiek en ondernemerschap

Wat je zelf doet, doe je meestal beter! Ook in de journalistiek?

Debatten

16 oktober 2014 - 19:30 > 21:00

Er vallen massaontslagen bij de grote mediahuizen en door de evolutie naar een systeem dat werkt met freelancers wordt erkenning als beroepsjournalist almaar moeilijker. Hoe ondernemend moet een journalist zijn om nog aan de bak te komen? Met Mark Deuze (hoogleraar Mediastudies UvA), Dirk Barrez (hoofdredacteur Pala.be), Sanne De Wilde (freelancer, de Volkskrant) en Helena de Groot (Klara) als moderator.

Mediacafé | Europa in de media

Over het gebrek aan diepgravende berichtgeving

Debatten

28 april 2014 - 19:30

‘Europa' biedt de media de kans om grote dossiers uit te spitten die elke Europese burger aangaan. Doorgaans blijft de verslaggeving echter beperkt tot het volgen van de politieke actualiteit en duiding bij de Europese topbijeenkomsten. Waarom zetten we in Vlaanderen zo weinig in op Europa terwijl we er met onze neus op zitten? Met EU-kenners Rob Heirbaut (VRT) en Caroline de Gruyter (NRC). Ton van Lierop (VRT) modereert.

Mediacafé | Hoor de klokken luiden!

Welke geheime informatie mag gelekt worden?

Debatten

24 februari 2014 - 19:30

Na WikiLeaks van Julian Assange en de onthullingen van Edward Snowden, werd in Nederland Publeaks.nl opgestart: een klokkenluiderplatform om anoniem gevoelige of geheime informatie naar de pers te lekken. Welke informatie is te belangrijk om geheim te blijven en wie bepaalt dat? Waarom kwam dit initiatief wel in Nederland tot stand, maar nog niet in Vlaanderen? Met Vlaams ombudsman Bart Weekers, klokkenluider Paul van Buitenen (oud-Europarlementariër) en Hugo van der Parre (journalist NOS). Bert Rymen (Radio 1, VRT) modereert.

Mediacafé | Moeten journalisten kleur bekennen?

Politieke voorkeuren in de media. Een debat met Siegfried Bracke, Jörgen Oosterwaal en Kees Boonman

Debatten

27 november 2013 - 19:30

Mogen journalisten openlijk hun politieke kleur uitdragen? Zijn journalisten die hun overtuigingen helder uitspreken betrouwbaarder of moeten zij zich juist neutraal opstellen om objectief over te komen? Een gesprek met N-VA-kopstuk Siegfried Bracke, hoofdredacteur Jörgen Oosterwaal (Knack) en docent en politiek journalist Kees Boonman (TROS Kamerbreed, Universiteit Leiden). Karin Raeymaeckers (directeur Center for Journalism Studies, UGent) modereert. Beluister ook de podcast van het vorige Mediacafé over regiojournalistiek.

Mediacafé | Is regiojournalistiek ten dode opgeschreven?

Debatten

3 oktober 2013 - 19:30

Nu de werkingsmiddelen verschralen en fusies de regiojournalistiek verder onder druk zetten, vragen we ons in dit mediacafé hardop af wat de toekomst van regionale berichtgeving zal zijn en wat Vlaanderen en Nederland van elkaar kunnen leren. Jan Bierhoff (Persinnovatie.nl), Jana Wuyts (Het Laatste Nieuws) en Robert Esselinckx (tvbrussel) gaan in gesprek met moderator Trui De Maré (VRT).

Mediacafé | Crowdfunding. Het grote redmiddel?

Debatten

22 mei 2013 - 19:30

Alternatieve financieringsmethoden van (onderzoeks)journalistiek zijn al een tijd in zwang. Ook crowdfunding, een businessmodel waarbij het publiek betrokken wordt bij het bekostigen van een project. Maar moeten we er wel op inzetten? Is crowdfunding wel het grote redmiddel? Een debat onder leiding van Lin Delcour (Koppen, VRT) met Arnold van Bruggen (The Sochi Project), Jan Beddegenoodts (The Taste of Freedom) en Bieke Purnelle (DeWereldMorgen.be).

Mediacafé | Iedereen journalist!

Wat is een diploma journalistiek nog waard?

Debatten

5 maart 2013 - 19:30

Redacteuren uiten vaak hun bezorgdheid over de competenties van hun pas afgestudeerde collega’s. Zijn de opleidingen nog relevant en kwalitatief hoogstaand? Hoe diep is de kloof tussen schoolverlaters en ervaren journalisten? Worden beginners nog voldoende begeleid op de redactievloer? Welke rol moeten de opleidingen journalistiek spelen in de toekomst? Iris Musschoot, Michaël Opgenhaffen, Ann-Sofie Dekeyser en Jo Bardoel spreken onder leiding van Koen Wauters (VRT).

Mediacafé | Privacy? Not in my backyard!

Over de dunne grens tussen privacy en persvrijheid

Debatten

30 oktober 2012 - 19:30

'Privacy is niet langer een sociale norm', aldus Mark Zuckerberg (Facebook). De grenzen lijken inderdaad te verschuiven. Hoe gaan de media hiermee om? Hoe ver mogen zij gaan voor hun verhaal? Waar ligt de grens tussen privé- en persvrijheid, tussen persoonlijke levenssfeer en maatschappelijk belang? Een debat over de grenzen heen met Tom Naegels (ombudsman De Standaard)  en Frederik De Swaef (hoofdredacteur Story). Sarah Van Boxstael (De Ochtend op Radio 1) modereert het debat.

Mediacafé | Nieuws, dat verzin je niet

Een pleidooi voor journalistiek vakmanschap

Debatten

10 maart 2012 - Tijdens Mind the Book: 16:30

Zijn onze journalisten nog creatief, nieuwsgierig, kritisch? Wat kunnen we verwachten van de nieuwe krantenweekbladen? Hoe zal deze markt evolueren? Een blik achter de redactieschermen met Karel van den Berg, Xandra Schutte (De Groene Amsterdammer), Wouter Verschelden (De Morgen) en Lisbeth Imbo (Radio 1).

Mediacafé | The Wild Wild East

Beeldvorming en (zelf)enscenering van de Arabische revolutie

Ontmoetingen

21 november 2011 - 20:00

Journalisten worden door de regimes in het Midden-Oosten sterk geboycot. Welke invloed heeft deze moeilijke werkomgeving op hun artikels? Het publiek wordt veelal gevoed door sociale media, maar wat met de authenticiteit en objectiviteit van deze beelden? Hoe vorm je een mening in deze overweldigende nieuwsstroom waarin bronnen elkaar vaak tegenspreken? Gesprek met Rudi Vranckx (VRT), Tine Danckaers (MO) en Erik Aerts (freelance).  Björn Soenens (VRT) modereert.

Mediacafé | Twitter kan je je job kosten

Heeft een nieuwsredactie sociale mediacodes nodig?

Debatten

11 oktober 2011 - 19:30

Journalisten die persoonlijke opinies uiten, de redactionele lijn niet volgen of een controversieel debat aangaan met hun lezers via Twitter of Facebook, kunnen daarvoor ontslagen worden. Om dit te vermijden duiken op de nieuwsredacties richtlijnen op over het gebruik van sociale media. Brengen deze heil of niet? Debat met Alexander Pleijter (De Nieuwe Reporter), Dean Wright (ex-Reuters) en Olaf Koens, freelancer en fervent twitteraar. Xavier Taveirne (Radio 1, VRT) modereert.

Mediacafé | Klant is koning en content is king!

Krijgt de mediaconsument echt wat hij wil?

Debatten

23 februari 2011 - 20:00

Mediadebat met Marc Reynebeau (De Standaard), minister van Media Ingrid Lieten, Leo Sisti (Il Fatto Quotidiano), Birgitta Jόnsdόttir (Icelandic Modern Media Initiative, Wikileaks), Leo Hellemans (dir. Media VRT), Jan Holderbeke (eindredacteur Panorama) en Rik De Nolf (CEO Roularta Media Group) en Ernst-Jan Pfauth (NRC Handelsblad). Lees en bekijk de keynotes van Leo Sisti en Birgitta Jόnsdόttir, lees artikels en beluister de podcast!

De (on)begrensde mogelijkheden van de buitenlandcorrespondent

Met Koen Vidal, Jorn De Cock en Olaf Koens

Debatten

4 mei 2010 - 20:30

Waar komt onze buitenlandberichtgeving vandaan? Welke rol kunnen freelancers spelen? En komt dit de kwaliteit wel ten goede? Olaf Koens (freelancer in Moskou) en Jorn De Cock (De Standaard) gaan in gesprek. Koen Vidal (Chef Buitenland De Morgen) modereert. Lees hier het pamflet van Olaf, bekijk foto’s, en beluister de podcast!

De Journalist van de Toekomst

Debat & Film. Met Joris Luyendijk, Ine Van linthout, Yves Desmet en Chris Atkins

Debatten

31 maart 2010 - 19:00

Gaat onafhankelijke journalistiek ten onder aan de wetten van de markt? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor onafhankelijke journalistiek? Wil de consument sensatie of kwaliteit? Is er nog een toekomst voor journalistiek? Ontdek het hier! Bekijk het filmpje, beluister de podcast en lees artikels en impressies over dit programma.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg onze RSS feeds of abonneer je op onze seizoensbrochure.